Så mye får din kommune

Og så mye skylder kommunenen din. Sjekk lista her!

De frie inntektene er penger som kommunene kan disponere fritt, til skoler, helse eller fotballbaner. De utgjør om lag 70 prosent av de samla inntektene i kommunesektoren.

Janne Sjelmo Nordås

Janne Sjelmo Nordås

- De ikke-frie inntektene er øremerkede tilskudd som regjeringa har bestemt hva kommunene skal bruke på. I dette statsbudsjettet er det leksehjelp og barnevernssatsning noen områder, sier Janne Sjelmo Nordås (Sp), som akkurat har forlatt posten som statssekretær i Kommunal og regionaldepartementet.

Hun sier at kommunene ønsker vanligvis mest mulig frihet, men at det kan kollidere med ønskene til regjeringa.

Les: Hvis ungdommen fikk bestemme...

Hver nordlending skylder 38.000

Kommunene kan låne penger, og i statsbudsjettet er det også en oversikt over hvor mye penger kommunene skylder i snitt per innbygger. Og folk i Nordland skylder på vegne av kommunen sin 5.000 mer enn landsgjennomsnittet.

- Det trenger ikke være noe varsku, for disse tallene varierer etter som hvor høyt aktivitetsnivå det er i kommunen. Men det er klart, for mye gjeld kan binde kommunen i framtida. Det er viktig å ha sunn økonomi for å kunne satse. I tillegg kan kommunene med mye gjeld havne på Fylkesmannens lister som gjør at de ikke får ta opp lån uten godkjenning, sier Sjelmo Nordås.

Men hun vil ikke vise pekefinger ovenfor kommunene.

- Pengene går ofte til fornuftige ting som skolebygg og barnehager. Nordland har en ganske lav låneandel sammenlignet med kommunene lenger nord i Norge.

Nordområdesatsning til satelitter

Sjekk din kommune

Nordland lån og frie inntekter til kommunene

Kommune

Gjeld per innbygger 2008

Anslag på frie inntekter 2010, i 1000 kroner

1804 Bodø

48,720

1,535,849

1805 Narvik

45,185

647,310

1811 Bindal

43,305

86,396

1812 Sømna

33,486

93,315

1813 Brønnøy

50,406

299,504

1815 Vega

110,051

65,141

1816 Vevelstad

19,986

36,280

1818 Herøy

51,263

80,407

1820 Alstahaug

47,315

259,174

1822 Leirfjord

53,849

96,509

1824 Vefsn

28,972

494,456

1825 Grane

26,743

75,143

1826 Hattfjelldal

44,947

76,360

1827 Dønna

40,654

79,906

1828 Nesna

58,793

85,831

1832 Hemnes

67,879

195,158

1833 Rana

25,219

894,977

1834 Lurøy

23,910

117,168

1835 Træna

58,923

32,923

1836 Rødøy

17,473

83,990

1837 Meløy

37,786

285,640

1838 Gildeskål

70,800

109,062

1839 Beiarn

50,241

60,877

1840 Saltdal

25,890

188,427

1841 Fauske

35,100

345,120

1845 Sørfold

54,295

102,231

1848 Steigen

50,166

126,784

1849 Hamarøy

33,002

93,782

1850 Tysfjord

41,408

105,715

1851 Lødingen

40,157

105,649

1852 Tjeldsund

66,411

75,377

1853 Evenes

37,773

73,615

1854 Ballangen

41,439

119,087

1856 Røst

80,393

36,586

1857 Værøy

45,939

44,762

1859 Flakstad

40,598

73,400

1860 Vestvågøy

24,103

414,292

1865 Vågan

9,120

327,792

1866 Hadsel

12,315

310,369

1867 Bø

62,136

143,770

1868 Øksnes

37,626

181,309

1870 Sortland

44,142

360,536

1871 Andøy

22,762

212,401

1874 Moskenes

 

57,867

Fordeles gjennom året

 

39,787

Nordland

38,832

9 330 035

Lånesnittsnitt Norge

33 648

 

Nordland fylkeskommune

2,433

3 716 046