Rykket ikke ut til to tilfeller av hjertestans

Nordlandssykehuset skal undersøke hvorfor legevakta ved to anledninger ikke rykket ut i forbindelse med hjertestans.

I beredskap

Nordlandssykehuset skal i løpet av mai møte legevakta i Vesterålen. Illustrasjonsfoto.

Foto: Helse Nord

Marion Celius, helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune

Marion Celius, helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune

Foto: NRK
Ambulanse ved Nordlandssykehuset

Ambulanse ved Nordlandssykehuset.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Dokumenter Vesterålens Avis har fått innsyn i, viser at legevakta både i november og april avslo henvendelser om å rykke ut på oppfordring fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

– Det er ambulansepersonellet som er viktigst å få ut i slike tilfeller. Det har blitt gjort i disse tilfellene, sier Marion Celius til NRK.

Hun er helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, som er vertskommune for legevaktsamarbeidet i Vesterålen.

Måtte ringe leger på privatnummer

Den første hendelsen skjedde i november i fjor. Ifølge en rapport gjengitt av Vol.no har en innringer til nødnummeret 113 funnet en mann liggende livløs og får instruksjoner til hjerte- og lungeredning over telefonen. Samtidig kaller de ut ambulanser og ringer legevakta for å få lege med i bilen.

Vi får svar fra legevakt at de aldri rykker ut på hjertestans, men at vi må ringe lege privat.

AMKs rapport gjengitt av Vol.no

Kommunikasjonssentralen må be en sykepleier, som ikke har mandat til å kalle ut leger, til å oppgi mobilnummer til leger de kan ringe.

Vi må da ringe disse numrene å høre om de er lege og om de kan rykke ut på hjertestans. Dette tar tid.

AMKs rapport gjengitt av Vol.no

I april skjedde det en ny hendelse og kommunikasjonssentralen må igjen be om hjelp fra sykepleier på legevakten til å ringe legene i Sortland for å få hjelp til utrykning.

Etter en tid får vi tilbakemelding om at legevakten ikke har fått tak i lege som kan rykke ut til pasienten

AMKs rapport gjengitt av Vol.no

Én person på vakt

Disse hendelsene har fått Nordlandssykehuset til å reagere.

– Dette er et problem vi ikke opplever i samarbeid med legevakttjenesten i våre to andre regioner, Salten og Lofoten, sier informasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset til VA.

I det interkommunale legevaktsamarbeidet er det fem kommuner: Andøy, Øksnes, Sortland, Bø og Hadsel. Legevakten har åpent i helger, høytider og på natt, men er bemannet med én lege på vakt.

– Det er ingen andre på vakt, og det er slik vi har blitt enige om å organisere oss siden oppstarten i 2005, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Men ifølge Celius er det ikke slik at legevakten aldri rykker ut på hjertestans.

– Hvis det skjer hendelser langt fra legevakten, tar vi ut leger som er nærmere, hvis det er behov. I de nevnte tilfellene var uenighetene rundt hvem som skulle kalle ut legen.

legevakt

Skal møte Nordlandssykehuset

Legevakten har oppdaterte telefonlister til legene, men Celius kan ikke svare på hvorfor disse ikke ble gjort tilgjengelig for AMK-sentralen.

Nordlandssykehuset skal i løpet av mai møte legevakta i Vesterålen. Celius ser fram til møtet, og understreker at sakene ikke er ferdig behandlet ennå.

– Da vil vi sitte med alle forhold på bordet. Det som er viktig å få til, er at samarbeidsrutinene bedres. Hvis vi har hull i rutinene, må vi selvfølgelig tette disse hullene. Samarbeidet har vært bra i ti år nå, og det skal det fortsette med.