Hopp til innhold

Russland varslet skyteøvelse utenfor Lofoten, men ombestemte seg

Russerne varslet Norge om at ville drive missiltesting i internasjonalt farvann like utenfor Lofoten. Men det norske Forsvaret har ikke registrert at et eneste missil er avfyrt.

SYRIA-RUSSIA-CONFLICT-MISSILE

Russland informerte norske myndigheter om at ville gjennomføre en missiltest utenfor kysten av Norge. Dette er et bilde av et russisk missil som blir avfyrt i Middelhavet.

Foto: HANDOUT / AFP

– I dag skal den russiske øvelsen etter planen være avsluttet, uten at luftrommet de har reservert har blitt brukt til missiltesting, sier kommunikasjonssjef Eystein Kvarving ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

For tredje gang denne måneden har den russiske marinen varslet skyteøvelse i norsk økonomisk sone. Først utenfor Møre, deretter utenfor Finnmarkskysten, og denne uka varslet russerne skyteøvelse nordvest av Lofoten.

Presseoffiser Eystein Kvarving

Kommunikasjonssjef Eystein Kvarving ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Foto: Øyvind Hermstad / NRK

– Vanligvis øver russerne mye lenger nord, vi har ikke sett at russerne øver utenfor Lofoten tidligere, sier Kvarving.

– Alvorlig og litt skummelt

Tidligere denne måneden uttalte seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI at de russiske missiltestene som alvorlige og litt skummelt.

Informasjon som var kommet fra russisk side var tydelig på at de ikke er begeistret for Nato sitt nærvær og det amerikanske fotavtrykket som ble satt i Norge under storøvelsen Trident Juncture.

Det norske Forsvaret er imidlertid ikke bekymret for at russerne øver så langt sør langs Norskekysten.

– Det er ingen grunn til at folk skal være bekymret. Alle rutiner er fulgt når de reserverer et luftrom og varsler om såkalte sikkerhetssoner. Dette gjøres for at andre som ferdes i området skal få beskjed om farlig aktivitet. Det er også slik at de russerne er ansvarlig for sikkerheten innenfor det området de øver, sier Kvarving.

Fiskerne ble varslet

Russisk marineøvelse i Barentshavet 2018

Den russiske marinen varslet norske myndigheter om at de vil gjennomføre rakettøvelser i internasjonalt farvann denne uka. 

Foto: Den russiske nordflåten

Den russiske marinen har sendt ut et såkalt NOTAM-varsel, Notice To Airmen, altså informasjon til flygende personell om viktige forhold.

Men også Norges Fiskarlag ble varslet om at Russland ville gjennomføre missiltesting utenfor Lofoten og Vesterålen, og sendte ut informasjon til sine medlemmer.

– Jeg kjenner ikke til at noen av våre medlemmer fisker i dette området akkurat nå, sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag til NRK.

Orion-fly på bakken

Orion-fly på Andøya flystasjon

PÅ BAKKEN: Her står et P-3 Orion-fly parkert på Andøya flystasjon.

Foto: Torbjørn Kjosvold / FORSVARET

I dag skriver nettstedet Aldri Mer.no at alle overvåkingsflyene til Luftforsvaret står på bakken. Det skal være over ti dager siden forrige operative Orion-tok ble gjennomført. Ifølge nettstedet er årsaken sprekkdannelser, vedlikeholdsetterslep og mangel på reservedeler.

Ifølge forsvarskilder Aldri mer har snakket med blir situasjonen betegnet som alvorlig.

Kommunikasjonssjef Eystein Kvarving ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier at den lave aktiviteten ikke har påvirket Norges mulighet til å følge med på russisk aktivitet like utenfor Norges territorialgrense.

– Vi har mange måter å følge med i nærområdet på. Orion-flyene er en viktig kapasitet, og en del av det. Men det er ikke noen sammenheng mellom det varslede luftrommet russerne ikke har brukt, og det som skjer på Andøya.

Skjøt utenfor Finnmark

Det har vært to annonserte øvingsområder den siste perioden. Under den nylig avsluttede Nato-øvelsen Trident Juncture varslet Russland norske myndigheter om en missiltest utenfor norskekysten, nord for Finnmark. også i et felt ved kysten langs Møre og Trøndelag

– Det var ingen relevant, militær aktivitet tilknyttet øvingsområdet langs Møre-/Trøndelagskysten, mens vi kunne registrere at det var normal skyte- og manøvreringsaktivitet i det skytefeltet som ligger nord av Finnmark, opplyser oberstløytnant Ivar Moen ved FOH.