Hopp til innhold

Russisk skyteøvelse utenfor norskekysten for tredje gang på under ett år

Professor mener én av årsakene er at Norge har redusert sitt eget forsvar til et «ekspedisjonskorps».

«Marshal Ustinov»

«Marshal Ustinov» er et av fartøyene fra den russiske Nordflåten som denne uka deltar under den varslede skyteøvelsen. Bildet er i fra april i fjor da russerne gjennomførte en liknende øvelse vest for Lofoten.

Foto: Forsvaret

I natt startet en ny russisk militærøvelse utenfor Helgeland. Øvelsen foregår langt til havs og ute i internasjonalt farvann. Dette er tredje gang på under ett år at Russland varsler skyteøvelser utenfor kysten i nord.

Ifølge Forsvaret er det uvanlig at russerne øver langt sør i Norskehavet.

Professor Tormod Heier er oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole. Han mener at én av årsakene er at Norge har bygd ned sitt eget forsvar.

– Dette er en konsekvens av det som på mange måter har vært en norsk politikk utover 2000-tallet. Man har ønsket å omstille Forsvaret til et lite «ekspedisjonskorps» som først og fremst har vært opptatt i utlandet i veldig mange år, sier Heier.

– Når man da skal vende tilbake til eget territorium, ser man at man ikke på langt nær har den forsvarsevnen man en gang hadde. Dermed blir man nødt til å «outsource» grunnleggende nasjonale forsvarsoppgaver til USA.

Heier, Tormod Oblt

Russland ser på Norge som en del av det amerikanske fremskutte forsvaret som kommer nærmere de viktige russiske atomubåtene på Kolahalvøya, sier professor og oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier.

Foto: Forsvaret

Ikke nok til stede

Heier sier dette handler om at Norge ikke klarer å være nok til stede i egne havområder. Ett eksempel er at amerikanske overvåkingsfly har operert fra Andøya flystasjon. Når Norge slipper amerikanerne tettere innpå seg, reagerer Russland.

– Russland er ikke redd for Norge, men redd for at USA skal bruke Norge som utgangspunkt for operasjoner inn mot dem, sier Heier.

Russland avholder øvelser tettere opp mot våre områder fordi de er bekymret for sikkerheten til sine egne atomstyrker, sier professoren.

På Kolahalvøya, rett over norskegrensa, ligger blant annet flere av basene til de atomdrevne ubåtene.
Dette er en av de viktigste delene av det russiske forsvaret.

Norge dras inn i stormaktsrivalisering

Fra norsk side følges øvelsen tett. Det sier pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal.

Fartøyene som deltar er på veg fra Svartehavet og hjem til basen på Kolahalvøya. At det øves mens skipene er i transitt er vanlig.

– Dette er ikke en stor øvelse, men det er en del relativt store fartøy som er på tur nordover. Det gjenstår å se hva slags aktivitet det blir og om det blir aktivitet, sier Stordal.

Brynjar Stordal

Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal, sier det er uvanlig at Russland nå øver så langt sør i Norskehavet. Øvelsen foregår fra onsdag til fredag denne uka.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Da Russland gjennomførte en liknende øvelse i april i fjor ble det avfyrt to missiler vest for Lofoten.

Under øvelsen i august ble det verken avfyrt missiler eller garanter, som varslet.

I forkant beskrev Forsvaret øvelsen som den største på flere tiår.

Heier mener de russiske øvelsene er en del av et større bilde. Det handler om kontrollen med Norskehavet.

For Russland er områdene viktige for å kunne forsvare atomubåtene som har base på Kolahalvøya. USA trenger de samme områdene i tilfellet en krise. Da vil amerikanerne ha behov for å sende forsterkninger raskt og uforstyrret over Atlanterhavet, inn til Norge og resten av Vest-Europa.

Ingen grunn til bekymring

Det er russerne som har ansvaret for sikkerheten under øvelsen. Området ligger langt til havs, men i nærheten av norske oljeinstallasjoner, ifølge Forsvaret.

– Tidligere har vi sett at dette kan gå utover helikoptertrafikk. Men i utgangspunktet skal disse to aktivitetene kunne foregå samtidig. Det er såpass stor avstand at det ikke skal være noen fare, sier Stordal.

Folk i Norge trenger ikke å bekymre seg over de russiske øvelsene, mener Heier. Russland er militært underlegne Vesten og vil aldri i verden finne på å gå til krig mot Norge. I tillegg bor vi ett av verdens mest regulerte og fredelige områder.

– Russland og Norge har så mange felles interesser i å holde denne rettsordenen i nordområdene ved like. Dette må vi først og fremst se på som en form for politisk kommunikasjon. Her er det Putin som snakker med Erna Solberg om at han ikke liker at Norge og Nato er for nærme deres egne grenser.

Les også: Hemmelig ubåt-operasjon: «Målet er å vise at Russland kan nå USA»