Rusmisbruker falt i murtrapp og brakk ryggen – tok to dager før han ble lagt inn

Da Normann Torrisen brakk ryggen etter å ha falt i trappa til Frelsesarmeens varmestue, tok det to dager fra ambulansen var tilkalt, til han ble lagt inn på sykehuset som ligger knappe 600 meter unna.

Normann og Victor Torrissen

Victor Torrissen (t.v.) er på besøk hos broren sin, Normann. Senere samme dag blir Normann utskrevet. Han er alkoholdement som følge av sine rusproblemer, og husker ikke hendelsen.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / Ole-Fredrik Lambertsen

– Jeg synes det er for dårlig at han ikke blir tatt på alvor, sier Victor Torrissen.

Torsdag 14. februar faller Victors bror i trappen utenfor Frelsesarmeens Varmestua i Bodø.

Normann Torrissen er i store smerter, og ambulanse blir tilkalt.

De tar han ikke med seg. Ifølge sykehusets logg var Torrissen beruset og ønsket ikke å bli med ambulansen.

– Da ambulansen kom, var det så vidt at de undersøkte ham, sier Hanne Myrvang, daglig leder ved Varmestua.

Neste dag er smertene fremdeles like store.

– Når jeg snakker med ham, sier han til meg: «Det er ingen vits å ringe ambulansen, de vil ikke hjelpe meg likevel,» sier Myrvang.

– Bare fordi du er rusmisbruker, skal du ikke føle at du ikke får hjelp, sier hun.

Ambulanse blir tilkalt på nytt neste dag. Nå blir han tatt med til lege, som tar røntgen av ham. Han blir sendt hjem igjen.

– Levd et tøft liv

Victor Torrissen kaller helsevesenets behandling av broren, fra ambulanse første gang ble tilkalt og han ble innlagt to dager senere, for drøy.

Frelsesarmeen Varmestue Bodø

Victor Torrissen er Normanns bror og tidligere rusmisbruker selv. I dag er han nykter og kokk ved Frelsesarmeens Varmestua.

Foto: Adam Enochsson / NRK

Victors bror er alkoholdement og sliter med å huske hendelsen. Derfor snakker broren for ham.

– Det er ikke første gangen heller, og han har levd et hardt og tøft liv. Det er vondt rett og slett, sier Victor Torrissen.

Frelsesarmeen Varmestue Bodø

Hanne Myrvang, daglig leder for kontaktsenteret/varmestua i Frelsesarmeen

Foto: Adam Enochsson / NRK

Ved Varmestua er de kritiske til helsevesenets behandling av rusmisbrukere.

– Dessverre opplever vi det litt for ofte at de ikke blir tatt på alvor. De blir ikke hørt, de forteller om leger som ikke tror på dem og ambulansepersonell som ikke vil ta dem med, sier Myrvang.

Ikke uvanlig

Episoden med Torrissen er ikke enestående, forteller May Hege Kaspersen i Kirkens Bymisjon.

Rusavhengige kan med jevne mellomrom oppleve veien til helsehjelp som kronglete, sier hun.

Hun tror det handler om mangel på kunnskap om den pasientgruppen.

At Torrissen først ikke ønsket å være med ambulansen er ikke en uvanlig reaksjon, sier Kaspersen.

– Det kan være ulike grunner. Da er jobben vår å trygge og overbevise om hvorfor det er så viktig at vi får undersøkt dette med en gang, sier May Hege Kaspersen.

Frelsesarmeen Varmestue Bodø

Ned denne trappa falt Normann Torrissen og brakk ryggen to steder.

Foto: Adam Enochsson / NRK

Har forståelse for pasienten

Lørdag 16. februar blir Normann Torrissen lagt inn, men bruddene ble oppdaget på røntgenbildene allerede fredag.

– Da prøvde man å få tak i ham, men lyktes ikke med det, sier Tony Bakkejord, klinikksjef på kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset.

Tony Bakkejord, klinikksjef ved kirurgisk avdeling på Nordlandssykehuset

– Når en røntgenlege bedømmer et røntgenbilde, har det ingen betydning om pasienten har vært ruspåvirket eller ikke, sier Bakkejord.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Han har forståelse for at de kan oppleve at Torrissen har fått en dårligere behandling fordi han er rusmisbruker, men avviser dette på det sterkeste.

Personer påvirket av rus kan være vanskeligere å behandle, forteller Bakkejord.

Rus kan kamuflere symptomer, pasienten kan være mindre samarbeidsvillig eller ha evne til å redegjøre for seg.

– Det er en ulempe både for pasienten og helsepersonell. I sånne situasjoner kan vi ha forståelse for at pasienten synes at det ikke har gått som de skulle ha ønsket, sier Bakkejord.

– Hva kunne vært gjort annerledes?

F003/3759

CT er ifølge helsenorge.no tverrsnittsfotografering av aktuelle områder i kroppen med bruk av røntgenstråler. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Science Photo Library

– I ettertid ser vi at dersom vi tidligere hadde vurdert CT istedenfor røntgen hadde vi fått et enklere forløp for denne pasienten, sier han.

Men CT er mye mer ressurskrevende, og pasientene utsettes for stråling, sier Bakkejord.

Normann Torrisen

Torrissen blir operert for brudd i ryggen ved Universitetssykehuset i Tromsø. 4. mars blir han skrevet ut av Nordlandssykehuset.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / Ole-Fredrik Lambertsen