Hopp til innhold

Rusmidler skaper størst risiko for drap

Helsevesenet må hindre at psykisk syke blir kasteballer mellom rus og psykaitri- det mener utvalg som har sett på drap begått av personer med en psykisk lidelse. – Godt at noen bryr seg, sier far til tobarnsmora som ble drept i Bodø.

Anne-Grete Strøm-Erichsen og Ann-Kristin-Olsen

Utvalget, ledet av fylkesmann Ann-Kristin-Olsen (th), som har gått gjennom drap begått av personer med kjent psykisk lidelse overrakte mandag sin rapport til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Psykiske lidelser er overrepresentert blant involverte i drap enn ellers i befolkningen. En fersk rapport slår fast at rusmiddelbruk, i første rekke av alkohol, er viktigste risikofaktor for at drap skjer i Norge.

Et utvalg oppnevnt av regjeringen har gransket alle saker hvor personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv de siste fem årene, fra 1. januar 2004 til 1. mai 2009. Rapporten ble overlevert helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mandag.

– Viktig rapport

– Jeg synes det er viktig at rapporten kommer mens vi har bakgrunnen for utvalget i minnet. Jeg tenker blant annet på drapet i Bodø i desember 2008, trippeldrapet i Tromsø i mars 2009 og den tragiske hendelsen i Rana nylig, sier Strøm-Erichsen.

Trond Solås, som er far til tobarnsmora som ble drept på Mørkved i 2008, er glad for at myndighetene bryr seg.

– Dette er et problem som ikke har vært gjennomgått skikkelig tidligere, sier Solås, som håper at rapporten resulterer i konkrete tiltak.

Håper på bedre samarbeid med politiet

Trond Solås i Salten tingrett 5. mai 2009

Trond Solås.

Foto: Jens Kyed / NRK

– Jeg håper de kommer til en ordning hvor det lempes på taushetsløftet. Bare slik kan politi og helsevesen få til en dialog slik at de kan varsle og forebygge. Politiet er ofte de første som får kontakt med potensielle personer som kan være farlig for sine omgivelser. Jeg tror ikke at helsevesenet alltid oppdager de som Truls Fyhn kaller «tikkende bomber» og som har ptensial for å utøve vold. I dag opplever vi at mange psykiske pasienter blir kasteball mellom politi og psykiatri, sier Solås.

Han har gjort seg sine tanker om at det var drapet på hans datter og trippeldrapet i Tromsø som har ført til dette store arbeidet.

– Dersom det kan være medvirkende til at vi kan forhindre drap i framtida er ingenting bedre enn det, sier Solås.

Ruslidelser

Av 132 drapssaker som er rettslig avklart fant utvalget at ruslidelser (49 personer), personlighetsforstyrrelser (38 personer) og schizofreni/paranoid psykose (23 personer) var overrepresentert sammenlignet med resten av befolkningen.

Ruslidelser regnes her som en psykisk lidelse.

Utvalget minner om at drap kan ikke forklares ut fra én årsaksfaktor alene, men påpeker likevel at hvis én risikofaktor skal pekes ut, må det være rusmiddelbruk, i første rekke av alkohol.