Røykvarslerens dag

Det har omkommet 979 personer i brann siden år 2000. I samme periode har det vært 56 000 bygningsbranner. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap viser at 75 prosent av de som omkommer i brann er i disse gruppene. 1. desember er Røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri og testing.