– Etter sju år i himmelen er vi nå i helvete på nytt

Fem år etter at Ranelva ble friskmeldt for gyrosmitte er nå arbeidet med å drepe alt liv igang for fullt. Fortvilte fiskere frykter de nå har fisket sin siste sesong i elva.

Roald Setså

Det foreløpige resultatet etter rotenonbehandlingen i Ranavassdraget som pågår lørdag er godt synlig. Samtidig som de bidrar gjennom å plukke opp død fisk er sportsfiskerne bekymret.

Foto: Frank Nygård / NRK

Knapt én måned etter at den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus Salaris igjen ble påvist i Ranelva, startet lørdag arbeidet med å ta knekken på gyro-smitten.

Iløpet av dagen skal tre tonn av den kunstig fremstilte giften Rotenon pumpes inn i Ranavassdraget, noe som, i tillegg til å fjerne smitten, vil drepe alt liv i det populære fiskeområdet.

Død fisk i Ranelva

Allerede tidlig lørdag begynte de første fiskene å flyte opp til overflaten.

Foto: Frank Nygård / NRK

Rundt 100 personer deltar i den omfattende aksjonen, blant dem flere lokale hobbyfiskere fra Rana jeger- og fiskeforening. Hovedoppgaven er å plukke opp død fisk fra havet.

– Det er trist. Jeg var med forrige gang vassdraget ble behandlet med rotenon, og da jeg så all den døde fisken som kom rekende ned elva tenkte jeg at jeg aldri ville oppleve å se noe sånt igjen. Og nå skjer det på nytt, fortviler Roald Setså mens han skuer ut over vannet.

Setså leder laksefiskeutvalget i foreningen, og er bekymret for framtiden i elva etter at lakseparasitten ble påvist kun fem år etter at vassdraget sist ble friskmeldt.

– Det er fortvilende. Ingen av oss har sett tegn til at elva har vært infisert iløpet av de fem årene som har gått.

– Vi har vært sju år i himmelen, og nå er det helvete på nytt, legger han til.

Frykter de har fisket for siste gang

Rotenonbehandling i Ranelva

Nesten 100 personer deltar i den omfattende aksjonen lørdag. For fiskerne er hovedoppgaven å plukke opp død fisk.

Foto: Frank Nygård / NRK

Til tross for at rotenonbehandlingen er kommet i gang tidlig etter at smitten ble påvist, vil det trolig ta lang tid før det blir fisket i elva igjen.

Rotenonbehandling i Ranelva

Tre tonn med den kunstig fremstilte giften rotenon skal ut i vassdraget lørdag.

Foto: Frank Nygård / NRK

Planen er nemlig å behandle vassdraget nok en gang til neste år, og fortsatt er heller ikke smittekilden funnet.

For Rana jeger- og fiskeforening er det dårlig nytt, forteller Roald Setså.

– De eldre fiskerne sier de har fisket sin siste sesong noen sinne i Ranelva. For mange er nok det tilfellet. Dersom smittekilden blir funnet, og det holder med en ny behandling til neste år, vil det uansett gå i alle fall fire år før det blir fiske igjen, forklarer lederen i laksefiskeutvalget.

Han understreker samtidig viktigheten av å finne nettopp smittekilden.

– Det må prioriteres frem mot neste behandling. Hvis ikke blir dette et skudd i blinde. Det er ugunstig å ha en slik smittebombe mellom de store elvene her. Vi må få et svar.

– Hvor bekymret er du over at den ikke er funnet?

– Det er klart det bekymrer. Dersom den kommer fra over Reinfossen vil det være en totalkatastrofe. Da blir det en voldsom oppgave å bli kvitt den. Teoretisk sett går det nok an, men det blir fryktelig dyrt.

Dreper alt med gjeller

Også Mattilsynet og fylkesmannen i Nordland er blant dem som bidrar under aksjonen lørdag.

Seksjonsleder hos fylkesmannen, Tore Vatne, sier planen er å rotenonbehandle elva fra Reinforsen og ned.

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavd, Fylkesmannen i Nordland

Seksjonsleder Tore Vatne hos fylkesmannen i Nordland er i Rana for å ta opp kampen med den fryktede lakselusa Gyrodactylus salaris.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi dosere rinn både på toppen av vassdraget samt sidevassdrag, og også gjennom de kraftverkene som finnes i vassdraget. Det vil skape en sky av rotenonløsning som vil vare gjennom det meste av dagen, forklarer han overfor NRK.

Mens denne «skyen» går ut i vassdraget, skal alt av bekker og elvekanter behandles slik at ingen fisker unnslipper behandlingen.

– At dette gjennomføres bare en måned etter at smitten først ble oppdaget, har sammenheng med faren for spredning. Det er et apparat på plass som gjør at det er mulig å mobilisere folk og utstyr på kort varsel.

Tore Vatne understreker at giften ikke er farlig for mennesker, men at den dreper alt som har gjeller.

– Rotenon er planterøtter som blir samlet inn i Sør-Amerika, og som blir knust opp til et pulver og satt inn i en løsning. Man tror kanskje det er snakk om en livsfarlig kjemikalieblanding, mens det i realiteten er knuste planterøtter. Dette tar livet av fisken, men har ikke innvirkning på det øvrige livet i elva, som pattedyr, fugler og slikt.

Her starter rotenonbehandlingen i Ranelva

Lørdag formiddag var jobben med å dosere inn tre tonn rotenon i Ranelva i full gang.

Foto: Frank Nygård / NRK