NRK Meny
Normal

Aker slipper ikke unna fiskestraff

Straffen som Aker-tråleren «Hekktind» fikk for ulovlig fiskedumping, overføres til en annen båt i rederiet.

Hekktind

Sist uke solgte Aker Seafoods fisketråleren «Hekktind» til Russland for 46 millioner kroner.

Foto: Karl Olav Andreassen

Sist uke solgte Aker Seafoods fisketråleren «Hekktind» til Russland for 46 millioner kroner.

Aker Seafoods benekter at dette ble gjort for å slippe unna straffen de ble gitt for fiskedumping i begynnelsen av februar i år.

– Det er vår målsetting å ha en tidsriktig flåte som setter oss i stand til å oppnå høyere fangstrater, skape attraktive arbeidsplasser og drive mer kostnadseffektivt og miljøvennlig», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Mistet fiskerett i syv måneder

Fisketråleren «Hekktind» risikerte å miste retten til fiske i ett helt år på grunn av ulovlig fiskedumping, men Fiskeridirektoratet bestemte seg for å frata tråleren retten til å fiske i syv måneder.

– Reaksjonen som er gitt er den strengeste for dumping i Norge. Grunnen til at vi velger å reagere sterkt er at vi betrakter dette som miljøkriminalitet. Dumpingen er også, etter vårt syn, satt i system, noe som gjør det mer alvorlig, sier Direktør i Fiskeridirektoratets Ressursavdeling, Aksel Eikemo.

Aker Seafoods benektet at det har foregått fiskedumping fra «Hekktind», og selskapet anket derfor Fiskeridirektoratets avgjørelse om å inndra fisketillatelsen til tråleren i sju måneder, samt boten på 870.000 kroner.

Straffen overføres

Straffen som Aker-tråleren «Hekktind» fikk for ulovlig fiskedumping, vil bli overført til en annen båt i rederiet, og kilder i både Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet sier til NRK Nordland at Aker Seafoods forsøker å kvitte seg med et problem.

Jusprofessor Peter Ørebech mener ikke straffen er noe selskapet kan løpe ifra.

– Poenget er at det skal ramme og det skal svi. Det skal være en sanksjon mot det ulovlige fisket som er filmet og påvist.

Aker Seafoods anket

Aker Seafoods har hele tiden benektet at det har foregått fiskedumping fra «Hekktind». Selskapet anket derfor Fiskeridirektoratets avgjørelse om å inndra fisketillatelsen til tråleren i sju måneder, samt boten på 870.000 kroner.

Anken ligger nå hos Fiskeridepartementet til behandling, og ifølge Fiskeridirektoratet har tråleren mulighet til å fiske fram til departementet har behandlet klagen.

Konserndirektør i Aker Seafoods, Olav Holst-Dyrnes, har tidligere nektet for at noe ulovlig har skjedd.

– Det er alvorlige beskyldninger som er rettet mot rederiet, som selv gikk til politiet. Vi har fått tilgang til saksdokumentene, ut ifra disse ser vi at det er en person som hevder det foregår systematisk utkast av fisk, mens det er over 25 andre vitner som stiller seg uforstående til påstanden. Vi synes det er overraskende at man på den bakgrunnen velger å inndra tillatelsen i sju måneder, sier han.

Filmet ulovlig dumping

Saken startet høsten 2010, da en fisker om bord i Røkke-tråleren filmet den ulovlige dumpingen av fisk.

Videoen som ble tatt opp av den anonyme fiskeren, viste at fisken ble knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Fiskeren hevdet at 30 prosent av fangsten deres på 320 tonn ble dumpet. Tråleren tilhører Nordland Havfiske i Stamsund, som er et underselskap eid av Aker-konsernet og Kjell Inge Røkke.

– Jeg har vært med på sjyvær der vi har destruert opptil 45 prosent av fangsten fordi fisken er undermåls eller feil sort, sa fiskeren til Radio Lofoten.