Hopp til innhold

Rødt presenterer ny klimaplan: Vil ha slutt på laksefrakt med fly til Asia

Rødt vil ha klimaskatt for rikinger og forbud mot laksefly til Asia. Det kommer frem i partiets nye klimaplan. Sjømat Norge advarer mot konsekvensene.

Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt, Nordland

Det finnes andre og mer klimavennlige måter å frakte sjømat på enn med fly, mener stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Vesterålen.

Foto: PRIVAT

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

I dag legger partiet Rødt fram sitt forslag for å få ned klimautslippene.

De mener blant at all flyfrakt av sjømat til Asia og Amerika må opphøre for at klimaavtrykket skal begrenses fram mot 2030.

Det finnes andre og mer klimavennlige måter å frakte sjømat på enn med fly, mener stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Vesterålen.

– Den kan gå med bil, men aller helst kan det gå sjøveien eller med tog. Alle de tre andre alternativene gir store utslippsreduksjoner.

– Den frakten som foregår nå, tilsvarer utslipp nesten like stor som den innlandske persontrafikken med fly.

Men problemet er at fisken skal nå marked på andre siden av kloden – fersk.

Vil behandle fisken i Norge

Flyfrakt av fersk laks til markedene i Amerika og Asia er god butikk for sjømatnæringa i Norge.

2021 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 120,8 milliarder kroner i fjor, opplyser Norges Sjømatråd.

Rødt foreslår å lage flere fiskeprodukter som ikke er avhengig av å sendes med fly.

– Det er mye bedre at vi klarer å foredle mest mulig av laksen selv hjemme hos oss, og lager kvalitetsprodukter som når markedet, og produkter som ikke har det så travelt som den ferske laksen.

Mye av fisken er flyttet til båt eller bane allerede.

– 60 prosent av inn- og uttransport av frossen sjømat til Nord-Norge går på båt. Vi har cirka 200.000 tonn som går på Ofotbanen, og litt over 100.000 tonn på Nordlandsbanen.

.

Laks i merder

GOD BUTIKK: Eksport av laks til Asia og Amerika er god butikk for Norge.

Foto: Mowi

– Store konsekvenser

Mye av transporten av sjømat er flyttet til mer miljøvennlige transportmidler. Men per i dag finnes det ikke alternativer til flyfrakt av fersk fisk.

– Utfordringen med flyfrakt er at dette er fersk sjømat. Og det finnes i dag ingen andre måter å frakte fersk sjømat til Amerika eller Asia på, enn å bruke fly.

Det sier viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen.

Sjømatnæringen jobber kontinuerlig med å finne mer miljøvennlige transportmetoder, forteller han.

Han mener Rødt sitt forslag ikke er riktig medisin for å få kontroll på klimautfordringene, og at det vil få store konsekvenser for næringen hvis det blir vedtatt.

– Men om dette blir realitet, er høyst usikkert, fordi det har så store konsekvenser. Selv om det er relativt små volum vi snakker om her.

Les også: Omdiskutert Rødt-topp trekker seg – skylder på mediestorm

Per-Gunnar Kung Skotåm
Per-Gunnar Kung Skotåm

Klimaskatt for rikinger

Men Rødt har også en rekke andre forslag til hvordan vi kan kutte utslipp.

Norge kan kutte klimautslippene med 64,5 prosent innen 2030 fra 1990-nivå, ifølge klimaplanen. Det ligger dermed betydelig høyere enn regjeringens mål, som nylig ble skjerpet til 55 prosents kutt.

Folk som tjener mer enn 1,5 millioner kroner, bør ilegges klimaskatt, mener partiet.

Det skal bremse luksusforbruk og bidra med mer til investering i utslippskutt.

– Hvis vi skal klare å skaffe oppslutning om klimakutt, må de rikeste bidra mest – og mye mer enn i dag, skriver partiet i sin nye klimaplan, som blir lagt fram i dag.

Rødt lister opp versting-forbruket: Privatfly, luksusyachter, enorme villaer og hyttepalasser på fjellet og ved sjøen.

– De aller rikeste i Norge står for mange ganger så store utslipp som folk flest. Dette er unødvendig forbruk, som må kuttes først, heter det i klimaplanen.

I tillegg til en egen klimaskatt foreslår Rødt flere grep rettet mot de mest velstående: Gjeninnføre båtmotoravgift på de største og dyreste båtene. Fjerne momsfritak på de dyreste elbilene. Dessuten vil partiet legge om til toprissystem på strøm. Storforbruk skal koste, men modellen tar samtidig hensyn til energistandard, husstandens størrelse og geografi.

Flyavgift utover én utenlandstur i året

Et viktig klimagrep er å få folk til å fly mindre, slår Rødt fast, og foreslår:

* Forbud mot privatfly

* Progressiv flyavgift for reiser mellom de store byene i Norge der det er god togforbindelse.

* Progressiv flyavgift på utenlandsturer, utover én ferietur i året.

* Å tallfeste mål for kutt i flytrafikken innenlands og utenlands gjennom Avinor. Foreslår reduksjonsmål på 5 prosent.

Mens noen knapt har råd til flyreiser, flyr andre her i landet langt mer enn nødvendig, framholder Rødt. De viser til at to av Europas ti mest trafikkerte flyruter går fra norske flyplasser. Fra 2005 til 2017 ble flytrafikken doblet, og Norge er på flytoppen i Europa, heter det i planen.

De største kuttene skal tas mellom Oslo og de andre største byene, hvor det finnes god togforbindelse. Kuttene skal også tas i utenlandsreiser, hvor veksten i mange år har vært størst, skriver Rødt.

– Men det må komme i tillegg til en skikkelig satsing på jernbane fremfor motorvei og økt flytrafikk. Staten må legge til rette for miljøvennlige løsninger, ikke late som at dagens infrastruktur er god nok, sier Marhaug.