Hopp til innhold

Krever svar fra forsvarsministeren etter omstridt Nato-kritikk fra Rødt-politiker

Kan man mene at Nato er en morderbande og samtidig gi regjeringen råd om forsvar og sikkerhet? Det mener Sylvi Listhaug at forsvarsministeren må avklare.

Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet

BER OM SVAR: Sylvi Listhaug (Frp) synes det er svært spesielt at Rødt-politiker Synne Bjørbekk har fått plass i Forsvarskommisjonen. Nå har hun bedt forsvarsministeren om å vurdere situasjonen.

Foto: William Jobling / NRK

Det vakte oppsikt da Rødt-politiker Synne Bjørbæk omtalte Nato som en «morderbande».

Bjørbæk som er tidligere varaordfører i Bodø og sentralstyremedlem i partiet, er nemlig også medlem av Forsvarskommisjonen.

Bakgrunnen for den kontroversielle uttalelsen er at både Finland og Sverige levert inn sine Nato-søknader.

Partiet Rødt er Nato-motstandere og synes svensk og finsk medlemskap er en svært dårlig ide.

Denne uka skrev Synne Bjørbæk følgende i et kommentarfelt på Facebook:

– Vi ønsker ikke å rekruttere til morderbanden.

Frp-leder Sylvi Listhaug sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun reagerer kraftig på utsagnet fra Rødt-politikeren.

– Jeg synes det er skremmende at en person med disse holdningene kan få plass i Forsvarskommisjonen, som regjeringene har satt ned. Medlemmene her skal vurdere hvilke prioriteringer Norge skal gjøre i forsvars- og sikkerhetspolitikken framover.

Tirsdag sa Bjørbæk at kommentaren var flåsete, men hun understreket at selv om Rødt er imot Nato, så er de for å bygge opp et reelt og defensivt territorialforsvar.

– La meg slå det fast, min kommentar omhandler ikke veteraner eller ansatte i forsvaret, som jeg ikke har annet enn respekt for.

Hun mener det er både viktig og legitimt å diskutere norsk utenriks- og forsvarspolitikk.

NRK har vært i kontakt med Synne Bjørbæk etter Listhaugs utspill. Hun henviser til ledelsen i partiet.

Bjørnar Moxnes møtte Jonas Gahr Støre til samtaler

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener at en ærlig debatt om Nato er viktig for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Partileder Bjørnar Moxnes sier en kommentar til NRK at Sylvi Listhaug må tåle at folk er uenig med henne om Nato, og at Nato blir diskutert.

Bjørbæk har selv sagt at uttalelsen hennes var flåsete. Jeg tror i grunn veldig få har sansen for Listhaug som meningspoliti.

Moxnes understreker at Forsvarskommisjonen har blitt satt ned nettopp for å diskutere forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Natos angrepskriger har rammet uskyldige, destabilisert regioner og sendt millioner av mennesker på flukt, og det må være rom for å si dette i en ærlig debatt om Nato og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, sier Moxnes.

Les også: Skal tenke høyt om Forsvarets fremtid

Statsforvalter Knut Storberget.
Statsforvalter Knut Storberget.

– Ekstreme holdninger

Listhaug har stilt et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren, og bedt han vurdere situasjonen som har oppstått.

– Jeg vil at han skal svare på om det er forenlig at man omtaler Nato som en morderbande, samtidig som man skal gi regjeringen råd i forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Listhaug vil ikke svare direkte på om Bjørbæk bør kastes ut av Forsvarskommisjonen.

– Men med et slikt syn bør hun vurdere om man har noe i den kommisjonen å gjøre. Så skal jeg overlate til statsråden å komme med sin vurdering. Jeg synes i hvert fall det er svært underlig at regjeringen har funnet plass til en person har utviser denne type ekstreme holdninger.

– Bør ikke Nato-skeptikere også kunne sitte i en slik kommisjon?

– Det er helt legitimt å være imot Nato, selv om jeg ikke kan begripe hvordan det går an i våre dager. Derfor ønsker jeg at den kommisjonen som nå er satt ned, bestod av personer som tok utgangspunkt i at Nato er den viktigste sikkerhetsgarantisten Norge har.

Forsvarsministeren: – Tar avstand

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) skriver i en e-post til NRK at han tar sterkt avstand fra omtalen av Nato som en «morderbande».

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

– NATO er en av de viktigste organisasjonene som har arbeidet for å bevare freden etter andre verdenskrig, og har siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim og krigføring i Øst-Ukraina revitalisert dette arbeidet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Foto: Lise Åserud / NTB

Han mener at Russlands valg om å gå til angrepskrig i Europa understreker ytterligere betydningen av et sterkt transatlantisk samarbeid i Nato.

Gram forklarer at formålet med etableringen av en bredt sammensatt forsvarskommisjon er å få uavhengige innspill og vurderinger av veivalg og prioriteringer som best bidrar til å verne om Norges sikkerhet.

Samt synliggjøre hvilke konsekvenser dette har for den videre utviklingen av forsvarssektoren.

Dette arbeidet er viktig for regjeringen som ledd i å legge til rette for en bred debatt om Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og muligheter.

Han svarer ikke på Listhaugs spørsmål om det er forenlig å omtale Nato som en «morderbande» og samtidig skulle gi regjeringen råd om forsvars og sikkerhet.

Når det gjelder krav til kommisjonsdeltakerne stilles det faglige kompetansekrav til ekspertene, mens politikerne i kommisjonen nomineres av de politiske partiene på Stortinget, skriver Gram.

Lederen i kommisjonen: – Viktig med motstemmer

Det er tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) som leder kommisjonen. Han understreker at det er regjeringen som oppnevner medlemmer.

– Når det er sagt så ønsker jeg som leder at vi skal ha en kommisjon som også bringer motstemmer inn. Vi trenger motstemmer mer enn noen gang, sier han til NRK.

Han forstår at flere stiller spørsmål ved Bjørbæks karakteristikker. Han er heller ikke enig med henne.

– Jeg er som kjent uenig med de som er kritiske mot Nato. Jeg er stor Nato-tilhenger. Men også jeg trenger å høre motstemmer. Bare sånn blir kommisjonens veivalg og forslag best mulig, sier Storberget.

Han minner også om at en av hovedoppgavene til Norge og forsvaret er å verne om ytringsfriheten og demokratiet.

– For meg vil det være merkelig om vi ikke også sikret at man hadde full frihet til å ytre seg, både i det offentlige rom, men også i kommisjonen.