Hopp til innhold

Mener regjeringen må kjøpe strender i Lofoten: – Dette er en kronjuvel

Rødt mener regjeringen må gripe inn for å stoppe bygging ved strender, for sikre at de forblir tilgjengelig for alle.

Ramberg i Lofoten

Ramberg ligger i Flakstad kommune i Lofoten, og Rambergstranda er et av høydepunktene på stedet. Nå vil Rødt bidra til at disse strendene forblir allemannseie.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Forrige uke omtalte NRK den populære Rambergstranda i Flakstad.

En del av den er lagt ut til salgs for 9,5 millioner kroner.

Nå mener Rødt at regjeringen må gripe inn.

– Dette er en strand mange bruker. Vi må sørge for at den fortsatt er tilgjengelig for alle, og ikke bygges ned med private boliger, sier Tobias Drevland Lund.

Han er stortingsrepresentant for Rødt.

Tobias Drevland Lund

Tobias Drevland Lund er stortingsrepresentant for Rødt.

Foto: Stortinget / Stortinget

Lund mener at allemannsretten nå er i ferd med å reduseres til en teoretisk lov. Og at det er problematisk at noen forsøker å begrense tilgangen til strender ved at det settes opp gjerder og steintrapper.

– Rambergstranda er en populær strand, både for lokalbefolkning og turister. Her må kommunalministeren sørge for at den fortsetter å være det, sier Lund.

– Men vil ikke allemannsretten gjelde, uavhengig av hvem som er grunneier?

Jo, men nettopp for å garantere at stranda for all framtid er mest mulig tilgjengelig bør den være offentlig eid. Jeg er selv fra Kragerø og ser hvordan folks tilgang til strandsona blir mer og mer en teoretisk øvelse når områder privatiseres, sier han.

Rødt har satt av 85 millioner kroner til å kjøpe opp strender og sjønære områder i sitt alternative statsbudsjett for i år.

– Det bør prioriteres i regjeringens neste statsbudsjett også, sier Lund.

Rambergstranda
Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det er jo mange andre strender som offentligheten kan bruke. Hvorfor er denne så viktig?

– Dette er en kronjuvel i Lofoten. Vi ser et stort engasjement fra lokalbefolkningen. Da mener vi at den bør sikres offentlig eie. Det tror jeg mange vil være enig i. Man trenger ikke å dra til Syden når man har tilgang til denne stranda her.

Les også Strandsone-bråk skaper press om å grunnlovsfeste allemannsretten

zpJb8TOjVYs

Vestland topper statistikken

De siste årene har det vært gitt mange tillatelser til bygging i strandsonen.

Mens Vestland topper statistikken, kommer Rogaland, Agder, Møre og Romsdal og Nordland hakk i hæl.

Antall tillatelser til bygging i strandsonen

Fylke

2020

2021

2022

Viken

249

161

168

Oslo

27

16

13

Vestfold og Telemark

242

216

169

Agder

434

435

378

Rogaland

412

403

390

Vestland

848

867

641

Møre og Romsdal

406

437

368

Trøndelag

422

469

298

Nordland

594

407

332

Troms og Finnmark

242

235

215

Totalt

3876

3646

2972

Ekspander/minimer faktaboks

– Høres håpløst ut

Trond Kroken er ordfører i Flakstad kommune, og er helt enig med at Rambergstranda er en juvel i Lofoten.

Han er derimot skeptisk til forslaget om å sette av 90 millioner til å bevare strandperler. Det mener han i så fall er altfor lite.

– Du kommer jo ingen vei med det, og 90 millioner til å bevare alle de perlene i hele kongeriket høres håpløst ut. Da må du i så fall ha mye større summer.

Ordfører Trond Kroken (Sp) i Flakstad kommune

Ordfører i Flakstad, Trond Kroken (Sp).

Foto: John Inge Johansen / NRK

Han vil heller gå «den andre veien», og heller satse på å opprettholde allemannsretten og definere bruksretten folk har til sin eiendom.

Flakstad jobber for å oppnå status som en såkalt arealnøytral kommune, noe som betyr at det ikke skal bygges nytt uten å gi tilbake arealer til naturen.

– Vi ønsker å ta vare på den flotte naturen i Flakstad og unngå at stadig flere strender og nes bygges ned med hytter og lignende. Jeg tror vi kan bli enda flinkere til å se verdien av naturen, men jeg syns vi er blitt ganske god på det i Lofoten. Turistene som kommer hit har gjort oss oppmerksomme på verdien av landskapet, opp mot utfordringer med forbruk av natur.

Les også Politiker avslørt for ulovlig bygging - hevder kommunen sa ja

Eiendom ordførerkandidat for Høyre i Arendal

– Er strengt

Klima- og miljødepartementet er tydelig på at det er strenge føringer for bygging i strandsonen.

– Spesielt i 100-metersbeltet mot sjøen i områder hvor det er lite tilgjengelig strandsone og mye press på arealene, sier Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap).

Hun er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Ifølge Syrstad skal regelverket ivareta at viktige områder i strandsonen ikke blir privatisert og bygget ned. Da helt uavhengig av hvem som eier området.

På spørsmål om hun mener at regjeringen bør gripe inn i strandsalget, svarer hun at det finnes en egen ordning til kjøp av friluftsområder.

Denne ordningen bidrar til å sikre rundt 20 til 40 friluftsområder.

– Jeg vil likevel presisere at allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier, sier Syrstad.

Rambergstranda Lofoten
Foto: Proaktiv Eiendomsmegling Nord

– At en eiendom selges fra en privatperson til en annen, endrer ikke allmennhetens tilgang på området.

Syrstad legger til at kommunen har et stort ansvar her. Det er den som avgjør hvordan arealene kan brukes.

I strandsonen gjelder et generelt byggeforbud, og kommunene skal ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, sier hun.

Rettelse: NRK skrev først at det var kommunikasjonssjef Klima- og miljødepartementet Jon Berg som hadde uttalt seg i saken, det er feil. Det riktige er statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap).