Hopp til innhold

Ministeren: – Bør få skyte bjørnen mens den sover

Senterpartiet har sett seg lei av konflikt mellom bønder og rovdyr. – Konfliktnivået er for høyt, sier landbruksministeren.

Landbruksministeren har sett seg lei på at rovdyr tar dyr på beite. – Konfliktnivået er for høyt, sier landbruksministeren fra Senterpartiet.

Ministeren: – Bør få skyte bjørnen mens den sover

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mener rovdyrforliket ikke fungerer som det skal. Han utfordrer nå miljøvernministeren fra SV til omkamp om rovdyrforliket som Stortinget vedtok i 2011.

– I sommer har konfliktnivået vært så høyt at jeg mener det er på tide å gjøre en vurdering av om ting fungerer godt nok, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Les landbruksministerens brev til miljøvernministeren her

Lite effektiv bjørnejakt

Bare i Nordland har fylkesmannen så langt i sommer mottatt rundt 300 meldinger om funn av kadaver på beite. I overkant av hundre er enten tatt, eller antatt tatt av rovdyr.

I sommer har bjørn tatt mye sau på beite. Dette har ofte skjedd i prioriterte beiteområder, og bare i Nordland har det blitt gitt tre fellingstillatelser på bjørn. Likevel har ikke en eneste bjørn blitt skutt i fylket, og politikere både på Stortinget og lokalt vil ta i bruk mer effektive metoder og ha raskere behandling av søknader.

– Vi føler at direktoratets sendrektighet er veldig avgjørende for at vi ikke får felt bjørnen. Det har for så vidt skjedd før, vi søkte om tillatelse til å felle bjørn på nysnø, men tillatelsen kom ikke før snøen var smeltet, sa varaordfører i Saltdal, Siv Mossleth til NRK da jakten pågikk der i sommer.

Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen var heller ikke nådig i sin omtale av behandlingstiden Saltdal måtte gjennom for å få bruke løse hunder i bjørnejakta.

– Behandlingstiden er en skam. Hverken direktoratet eller statsråden har vist vilje til å ta tak i dette, sier Ellingsen.

Landbruksministeren er lei av lidelsen rovdyr påfører sau og andre beitedyr. Helt på tampen av valgkampen sier Vedum at han vil ta i bruk nye metoder for at bjørnen skal skytes.

– Vi må ta i bruk de metodene som er nødvendig, slik at vi kan ta bare på dyrevelferden, sier han.

(saken fortsetter under videoen)

Bjørnejakta kunne ifølge jegerne vært langt mer effektiv dersom de fikk slippe løs hundene sine. Men det setter båndtvangen en stopper for.

Båndtvang bremset bjørnejakt

Skal uansett gjennomgås

Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg er enig i at konfliktnivået er høyt, men at det er på vei ned.

– Ja, konfliktnivået er høyt enkelte steder men vi ser at det er blitt redusert på grunn av mer effektiv forvaltning og mindre tap av beitedyr, sier han.

Han mener konflikter er uunngåelig når man har vil ha både rovdyr og beitenæring.

– Det er engang slik at Stortinget har vedtatt at vi skal ha både rovdyr og beitenæring i utmark. Da vil det oppstå en del konflikter, sier Garberg.

Han sier rovdyrforliket uansett skal gjennomgås i løpet av et par år.

– Alle partier på Stortinget var enige om å evaluere Rovdyrforliket innen 2015, så det skal skje, sier Garberg videre.

Vedum mener uansett det er behov for en snarlig gjennomgang.

– Jeg kommer til å be Mattilsynet om å gjøre en gjennomgang av rovdyr fra 2011. Jeg vil at de skal se hvordan det fungerer. Har dyrevelferden blitt bedre? Har det blitt mindre lidelse? Det er spørsmål jeg vil ha svar på, sier Vedum.

Vil skyte bjørnen i hiet

Selv om fellingstillatelse blir gitt er dette ofte for sent for å få tatt ut skadedyr. Slagsvold Vedum mener derfor man må kunne ta ut potensielle skadedyr i forkant av beitesesongen.

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) fra Nordland tok i august til orde for stående fellingstillatelse og flere prioriterte beiteområder for å få tatt bjørnen som den siste tiden har tatt livet nærmere 70 sau i flere kommuner i Nordland.

– Hiuttak av bjørn og jakt på sporsnø må til for at ikke bøndene skal gi opp, mener hun.

Nå får hun støtte av partikollegaen som styrer landbruksdepartementet. Vedum vil ha konfliktnivået ned, og etterlyser blant annet raskere fellingstillatelser og uttak av bjørn som er i nærheten av beiteområder og kalvingsområder for rein.

– Vi bruker hiuttak på jakt etter jerv, og jeg mener det ikke er noen grunn til å vurdere det annerledes når det gjelder bjørn. Når det gjelder jakt på sporsnø, er det også aktuelt dersom vi gjør det på en riktig og korrekt måte, sier landbruksministeren.

(saken fortsetter under videoen)

Janne Sjelmo Nordås

Vi ha hiuttak av bjørn

Vanskelig å felle bjørn

Bjørnejegerne og sauebønder har gitt uttrykk for stor frustrasjon med dagens bjørnejaktregime.

– Det går altfor lang tid før vi får fellingstillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Nordland. Vi hadde fersk dokumentasjon på at det var bjørn i området på fredag og vi burde fått fellingstillatelsen da, sa sauebonde Per Arne Knedal som mistet flere sau til bjørn i sommer.

Utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal kommune mener bjørnejakt er vanskelig med dagens jaktmetoder.

– Det er en meget krevende jakt. Vi har gjort dette flere ganger tidligere i Saltdal og det er veldig vanskelig, avslutter han.

Bjørnejakt i Saltdal, utmarkskonsulent Rune Berg

– Det er en meget krevende jakt. Vi har gjort dette flere ganger tidligere i Saltdal og det er veldig vanskelig, mener utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal kommune.

Foto: Bente H. Johansen / NRK