NRK Meny

Ringvirkninger av Aasta Hansteen

Ringvirkningene av gassprosjektet Aasta Hansteen utenfor Nordland skal kartlegges.
Investeringene er på 32 milliarder kroner. Den regionale andelen til Nord-Norge er beregna til 450 millioner kroner. Kartleggingen skal gjøres av Kunnskapsparken i Bodø og Universitetet i Nordland. Feltet skal driftes fra Statoil i Harstad.