NRK Meny
Normal

Riksantikvaren: – Dette bygget har en unik status

Det er ikke mange rådhus fra etterkrigstida som har blitt vernet. Faktisk ble nettopp rådhuset på Sortland det eneste.

Sortland rådhus

MYE UNDER SAMME TAK: Sortlands rådhus ble innviet i 1957, men kinosalen stod først ferdig i 1959. – Bygget viser hvordan man plasserte ulike institusjoner i samme bygg, sier Linda Veiby hos Riksantikvaren.

Foto: Sortland kommune

Linda Veiby hos Riksantikvaren

– Bakgrunnen er at vi skal frede et representativt utvalg kulturminner i Norge som forteller noe om viktige utviklingstrekk i landets historie, sier Linda Veiby hos Riksantikvaren.

Foto: Mikael Sjåberg

Det er to år siden Nordland fylkeskommune sendte forslaget om å frede rådhuset og kinoen på Sortland, fordi de mener bygget er fra en viktig epoke som handler om gjenoppbyggingen av landet og nasjonsbygging på 50-tallet.

Nå er det klart at Riksantikvaren tar forslaget til etterretning, og velger å frede bygget.

– Sortlands rådhus og kino er en svært tidstypisk bygning. I bygningen er det et enestående samspill mellom arkitektur og dekor. Sortland kommune har vedlikeholdt bygningen på en svært god måte og dette er et flott monument over det beste fra 1950-tallet, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Fungerende seksjonssjef Linda Veiby hos Riksantikvaren forteller til NRK at bakgrunnen for fredningen er at man skal frede et representativt utvalg kulturminner i Norge som forteller noe om viktige utviklingstrekk i landets historie.

– Da er denne bygningen valgt ut som et eksempel fra etterkrigstiden, sier hun.

Veiby forteller videre at bygget forteller noe om organiseringen av staten etter andre verdenskrig.

– Bygget viser hvordan man plasserte ulike institusjoner i samme bygg. Her har vi både rådhus og kino under samme tak, noe som er veldig typisk for den tiden bygget ble oppført, fortsetter hun.

6000 kulturminner på landsbasis

På landsbasis er det cirka 6000 kulturminner av smått og stort som har blitt vedtaksfredet. At det er vedtaksfredet betyr at staten har gått inn og sagt at minnet er av nasjonal verdi, forteller Veiby.

– Kulturminner som er eldre enn reformasjonen er automatisk fredet. Da kreves det ikke vedtak. Men hvis minnet er yngre, så må staten aktivt gå inn og si at dette er noe vi velger å ta vare på.

Reformasjonen er den store kirkelige omveltning i Europa på 1500-tallet, som førte til spaltning av den vestlige kristendommen.

– Et bygg som er oppført etter 1537 kan fredes gjennom vedtak.

– Spesielt

Rådhuset ble innviet i 1957, men kinosalen stod først ferdig i 1959. Foruten kontorer, kommunestyresal og kino, huset bygningen også tannlegekontor, apotek, bibliotek, bankfilial, sorenskriverkontor, rettssal og restauranten «Rådhustavernaen».

Arkitektene var Einar Karstad og Tobias Ritzau fra Narvik.

– Bygget på Sortland er veldig intakt, noe som er spesielt. At det fredes, betyr at man anerkjenner bygningens verdi, sier Veiby.

– Hva betyr det i praksis?

– Det betyr en styrt endring. Fredningen har noen bestemmelser hva man kan åpne for, og ikke åpne for, med tanke på hva man kan gjøre med bygget i fremtiden. Målsettingen er å bevare bygningen for fremtidige generasjoner.

Ni rådhus er fredet

Det er ni bygg i Norge som er fredet som rådhus. Fire av disse er i fortsatt bruk. Av disse er det kun Sortland rådhus og Haugesund rådhus som er oppført på 1900-tallet, og bare Sortland etter andre verdenskrig.

Det handler om å lage forutsigbare rammer.

Linda Veiby / Riksantikvaren

Oppføringen av Sortland rådhus og kino var et prosjekt i regi av ordfører P.C. Reinsnes (1904-1976), som regnes som en viktig samfunnsbygger og en kraft i arbeidet med utbyggingen av hele Nordland fylke.

Etter datidas forhold var byggingen av Sortland rådhus og kino et av de største bygningsprosjektene i regionen. Bygningen har hele tiden vært i bruk som rådhus og kino-, teater- og konsertsal.

– Det handler om å lage forutsigbare rammer med tanke på hvordan man kan forvalte verdiene slik at neste generasjon får ta del i dem, avslutter Veiby.

Sortland kino

FREDET: Rådhuset på Sortland, hvor også kinoen befinner seg under samme tak.

Foto: Nordland fylkeskommune