Ber om unntak fra hytteforbud for å berge ærfuglen

Riksantikvaren ber Vega kommune om fritak fra hytteforbudet. De frykter at det blir vanskelig å ta vare på ærfuglene som har gitt øygruppen verdensarvstatus.

Ærfugl, Vega
Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. Mye av grunnen til dette er ærfuglene og røkting av disse.

Nå ber Riksantikvaren kommunen om fritak fra dagens forbud for enkelte hytteeiere. Slik vil det ære mulig for frivillige fuglevoktere å komme seg til øya.

– Vi har forpliktet oss til å gjøre alt vi kan for å ta vare på stedet gjennom verdensarvprogrammet. Vi er avhengige av en stor ærfuglbestand. Fuglevokterne gjør en viktig innsats for å ta vare på denne bestanden, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Vegaøyan ble innskrevet på Unescos verdensarvliste i 2004. Stedet forteller om hvordan generasjoner av fiskerbønder gjennom de siste 1500 årene har utviklet et helt unikt levesett basert på fiske, jordbruk, ærfuglrøkting og sanking av ederdun.

I 2019 åpnet et eget verdensarvsenter på øyene. Se fra åpningen da selve kronprinsen var tilstede.

Mener hytteforbud kan ødelegge

Det er vedtatt forbud mot å oppholde seg på fritidseiendommer i andre kommuner enn den man bor i.

Riksantikvaren mener forskriften kan slå svært uheldig ut for fuglevokterne tilknyttet Vegaøyan verdensarv.

Flere av disse har bostedsadresse utenfor Vega kommune.

Video Vega i 1988

Vega er kjent som et av landets verdensarvområder. Riksantikvaren mener de frivilliges innsats for ærfuglen er viktig for å ivareta statusen.

Foto: Nyhetsspiller

Riksantikvaren nå sendt brev til Vega kommune og bedt dem om å gi etter på forbudet for de hytteeierne som også har påtatt seg arbeid som fuglevoktere.

Vi har stor respekt for de tiltakene som gjøres for å unngå spredning av koronasmitte. Men å kunne oppholde seg i Vega kommune for å drive røkting av ærfugl er kritisk for å ivareta verdensarvverdiene, sier Geiran.

Hun peker på at kommunen allerede har åpnet for at næringsdrivende som arbeider med å ivareta verdensarven, men savner åpning for frivillige.

Det er ikke første gang ærfuglen har møtt utfordringer. Øyene er også et yndet bosted for oteren. Det skaper problemer.

– Frivillige må søke om unntak

Kommunen sier de allerede har gitt tillatelse til bedrifter som jobber med ærfuglen, men at frivillige må søke om unntak.

André Møller (Ap)

André Møller sier en bedrift har fått unntak fra forbudet mot opphold på fritidsbolig. Likevel må frivillige søke enkeltvis til kommunen om unntak.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har ikke tatt stilling til frivillige enda. De må søke om unntak til kommunen. De har sin interesse som alle andre. Vi må se på hvor de skal bo mens de er der eventuelt, men hver enkelt må søke til kommunen.

Ordføreren sier at de har begrenset tilgang til helsepersonell og lege, som er noe av bekymringen dersom det skulle komme til mange som ikke bor i kommunen til daglig.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 27.02.2021
1 897
Smittede/uke
93
Innlagte
622
Døde
318 722
Vaksinerte