Revisor forklarer seg i Fesil-saken

Den såkalte Fesil-saken forsatte på andre uka i Rana tingrett i dag. I saken står fem personer tiltalt for korrupsjon, og for å ha brutt moms- og regnskapsloven.

Fesil-saken hestevogn
Foto: Politiet

Saken handler om to fiktive fakturar som ble sendt fra Mo bygg & anlegg til Fesil Rana metall. Fakturaene omhandler leie av en brakkerigg, som i ettertid har vist seg å være en hestevogn.

Holdt avtale hemmelig for revisor

Første vitne i saken denne uka var revisor for Mo bygg & anlegg gjennom flere år, først gjennom selskapet Ernst & Young, senere KPMG.

Saken startet for revisoren etter nyttår 2006, hvor det var en løpende dialog mellom regnskapsansvarlig om revisjonene av selskapet for 2005. 27. januar 2006 ble han kontaktet av regnskapsansvarlig i Mo bygg & anlegg som lurte på hvordan hun skulle forholde seg til to fakturaer som gjaldt en brakkerigg.

Fikk ikke kopi av avtale

Revisoren ba om å få se både fakturaer, og avtaler. Han fikk imidlertid bare se, men hverken ta kopi, eller ta med seg avtalen som omhandlet brakkeriggen.

- Jeg fikk ikke ta kopi, eller ta den med meg for vurdering. Beskjeden om at jeg ikke fikk tatt med meg avtalen var ifølge regnskapsmedarbeideren gitt av den tiltalte entreprenøren. Jeg mente ved første øyekast at avtalen var relativt underlig. Det samme gjaldt avtalen, og fakturaen fra hestevogimportøren.

- Jeg koblet etterhvert fakturaen til en telefonsamtale med konsernsjefen, hvor han spurte meg om lån, eventuelt leie av en hestehenger. Og om at dette kunne ordnes gjennom Mo bygg & anlegg. Jeg sa at dette ikke var noen problem må lenge dette skje på forettningsmesige vilkår. Jeg oppfattet samtalen som en en generell henvendelse, en av mange henvendelser, som man får som revisor.

- Jeg forsto det slik at dette eventuelt skulle være en avtale mellom entrepenøren og konsernsjefen. Jeg koblet ikke sammenhengen før jeg så fakturaene som var betalt av Fesil.

Ikke godkjent avtale

På spørsmål fra aktor Hilde Stoltenberg, om han på noe tildspunkt har godkjent avtalen som omhandler leie av en brakkerigg til Fesil Rana metall, svarte revisoren.

- Ved to tilfeller påsto entreprenøren at jeg har godkjent en slik avtale, men dette stemmer ikke, og jeg fikk ikke se selve avtalen før januer 2006.

- Da jeg så den forsto jeg raskt at det var en del grums, men det ble ikke gjort noe mer konkret før selskapet skulle revideres.

Mo bygg & anlegg ble revidert i mars 2006, her fikk revisor en kopi av avtalen, som var inngått mellom Fesil, og Mo bygg- og anlegg. Det ble laget et notat, hvor man blant annet vurderte, og kommenterete at dette var et tapsprosjekt, og dette ble også beskrevet og kommentert.

 

Hestevogn
Foto: Poltiet

Den "såkalte" brakkeriggen

- I april da gikk vi gjennom revisjonsnotatet fikk jeg for første gang høre om hestevogna. Entreprenøren skal da ha kommentert prosjektet, og avtalen , som den såkalte brakkeriggen. Jeg følte da at han ble brydd, og vi spurte om dokumentasjon. Vi spurte om hvordan de kunne inngå en slik avtale, men fikk ikke noen gode svar. Ettehvert fikk vi spørsmål pm hvordan hele saken kunne reverseres.

- Det er ingenting i hele saken, som indikerer at dette skulle være et, lån, eller sikkerhet. Det ble det heller ikke spurt om, fortsatte revisoren.

Slik jeg tolker saken stiller jeg spørsmål om dette kunne ha skjedd i andre saker, og jeg mistet totalt tilliten til entreprenøren. Det at det ble oppdaget at det var planlagt, og gjennomført skatte-, og avgiftsunndragelse, gjorde at vi etterhvert trakk oss som revisor for Mo bygg & anlegg.

Revisor for Mo bygg & anlegg

Tilltsbrudd

- Vi oppfattet saken som et stort tillitsbrudd i forhold til vår jobb som revisor.

KPMG sendte deretter beskjed til rett myndighet om at det kunne foreligge mistanke om hvitvasking av penger, og brudd på moms-, og regnskapsloven. Denne meldinga førte igjen til tiltalen mot de fem, som nå må svare for seg i Rana tingrett.