Rettet opp fly 25 meter over havet, og unngikk ulykke

Dash 8-maskinen var kun var 25 meter over havet da pilotene gjenvant kontrollen. – Besetningens samlede innsats resulterte uomtvistelig i at flyet startet stigning i tide til å unngå kollisjon med sjøen, heter det i rapporten.

Widerøe Dash 8-103 GARDERMOEN

Det var i februar i fjor at det i en da hittil ukjent rapport kom fram at et Widerøe-fly bare var 25 meter fra å havarere i havet under innflyvningen til Svolvær Lufthavn i 2010.

Foto: Lien, Kyrre, Kyrre Lien / SCANPIX / SCANPIX

Statens havarikommisjon for transport er klar med sin rapport etter hendelsen ved Svolvær lufthavn i 2010, der et Widerøe-fly bare var 25 meter fra å styrte i sjøen.

Silje Brandvoll

– Vi har alle en felles interesse av å bedre flysikkerheten, sier informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe.

Foto: Widerøe

Havarikommisjonens undersøkelse viser at flyet i lav høyde kom inn i et kraftig vindskjær fra en bygesky i området. «Det er ikke avdekket åpenbar systemsvikt eller andre mangler som kunne hatt innvirkning på hendelsesforløp eller årsaksforhold», konkluderer kommisjonen.

– Vi er fornøyd med konklusjonen, som viser at pilotene gjorde det de skulle, og slik avverget en potensiell farlig situasjon, sier informasjonssjef Silje Brandvoll til NRK.

Ukjent rapport

Det var i februar i fjor at det i en da hittil ukjent rapport kom fram at et Widerøe-fly bare var 25 meter fra å havarere i havet under innflyvningen til Svolvær Lufthavn i 2010.

Widerøe rapporterte hendelsen som mindre alvorlig. Luftfartstilsynet la til grunn at hendelsen var av mindre alvorlig karakter, og saken ble heller ikke oversendt Havarikommisjonen.

Men på grunn av nye opplysninger tok Statens havarikommisjon for transport opp saken til ny gransking i vinter. Det første kommisjonen gjorde var å omklassifiserte hendelsen til alvorlig.

– Trodde jeg skulle dø

Svolvær lufthavn

Svolvær lufthavn er klassifisert som «Class C», som er den mest krevende kategorien. Flyplassens beliggenhet gjør den utsatt for vind, spesielt i vinterhalvåret.

Foto: Avinor

Passasjerene om bord i Widerøe-flyet 2. desember 2010 fra Bodø hadde liten anelse om at flyet de satt i, ville få problemer inn mot Svolvær.

På vei inn mot landing i kraftig vind mistet flyet høyde raskt. Situasjonen ble opplevd som svært dramatisk, både inne i flyet, og fra dem som så på fra lufthavna i Svolvær.

Avisa Nordlys fikk tak i styrmannens rapport, som skriver at han trodde han skulle dø, da han så det svarte havet og et rødt lys på en liten holme under dem.

Det er ikke uvanlig at en pilot må avbryte en landing på grunn av sterk vind, men i dette tilfellet viste ferdskriveren senere at flyet ble utsatt for 2,7 G.

Ifølge avisen ble folk nærmest klemt flat i setet de sekundene hendelsen stod på.

– En glipp

Kapteinen hadde en annen og mindre dramatisk versjon av hendelsen enn styrmannen, og Widerøe sendte i første omgang kun kapteinens rapport til Luftfartstilsynet – en glipp som selskapet senere har beklaget.

– På et tidspunkt i hendelsesforløpet overtok styrmannen kontrollene. Besetningen har gitt noe ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Det er dermed ikke mulig å trekke sikre konklusjoner med hensyn til betydningen av styrmannens inngripen. Besetningens samlede innsats resulterte uomtvistelig i at flyet startet stigning i tide til å unngå kollisjon med sjøen.

Fra Havarikommisjonens rapport

Ifølge Havarikommisjonen er hendelsen en viktig påminnelse om sårbarhet ved manøvrering lavt over terrenget med sparsomme visuelle referanser i mørke og urolig luft. Kommisjonen kommer også med forslag til tiltak for å unngå liknendene hendelser.

Har innført en rekke tiltak

Informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe sier til NRK at selskapet har innført en rekke tiltak etter hendelsen. Selskapet har blant annet endret treningsprogrammet for flyvende personell, der mannskapet trenes i å håndtere situasjoner lik den som oppstod i 2010.

– Vi har også gjort tiltak for å sørge for at rapportene kommer fram til de skal, sier Brandvoll videre, og viser til at rapporten fra styrmannen ikke ble sendt inn slik den skulle.

Informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe