Kjemper for retten til å bli i Norge

I dag møtte den armenske familien Petrosjan i Oslo tingrett der de slåss for å få bli i Norge. – Jeg var veldig nervøs, sier Ester Petrosjan (15).

Ester Petrosjan og familien i Oslo tingrett

Ester Petrosjan (15) og familien møtte i dag i Oslo tingrett i håp om å få bli i Norge.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Familien på fem har bodd på Rognan i Saltdal i over åtte år, og ble for en måned siden hentet av politiet og fløyet til Oslo for utsending på kort varsel.

Det skjedde kun to måneder før en forskrift kunne ha sikret dem opphold i Norge, men byfogden i Oslo stoppet utsendelsen i siste liten.

I Oslo tingrett i dag skulle spørsmålet om fortsatt utsendelse behandles. Både mor, far og den eldste datteren stilte opp i rettssalen i 6. etasje.

– Det var skummelt og jeg var veldig nervøs, men jeg tror det gikk ganske bra likevel, sier Ester Petrosjan (15), som har gått på skole i Norge siden 2. klasse.

Mener familien oppga feil identitet

Familien har tre barn, men bare Ester er med på turen til Oslo. De to minste barna i familien ble værende igjen på Rognan.

Christian Reusch fra Regjeringsadvokaten forklarte for retten at Utlendingsnemda mener det ikke har skjedd en feil i behandlingen av familiens sak.

– UNE fremholder at familien har gitt uriktige opplysninger om statsborgerskap, som de har fastholdt helt frem til høsten 2013. Da ble det klart at de er fra Armenia og ikke fra Aserbajdsjan, slik de hevdet. Det er viktig for utlendingsmyndighetene at man skal gi riktige opplysninger, sier Reusch.

Venter på ny forskrift

Advokat Terje Holst Stifjell i Oslo tingrett med familien Petrosjan

Familiens advokat, Terje Holst Stifjell.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Familiens advokat, Terje Holst Stifjell, mener på sin side at familien skal få være i Norge.

– De bør få være her til man kan se om de har krav på opphold etter forskriftsendringen som kommer. I tillegg vurderer vi å bringe saken for retten hvis de ikke får det etter endringen, sier Stifjell.

Moren til Ester, Bella Abrahamyan, mener papirene de har lagt frem for norske myndigheter er gyldige.

– Begrunnelsen om at vi har falsk identifikasjon stemmer ikke. Alle papirer vi har levert og alt vi har sagt siden vi kom til Norge, stemmer. Den armenske ambassaden har bekreftet at vi er de samme personene vi har sagt hele tiden.

Ny forskrift 1. juli

Familien Petrosjan kommer fra en konfliktregion mellom Armenia og Aserbajdsjan, men har fått endelig avslag på asylsøknaden etter flere anmodninger om omgjøring av vedtaket.

For bare noen uker siden var familien på flyplassen i Bodø. De hadde da blitt kastet ut av landet og ble sendt til Oslo som første steg på veien.

– Jeg har ikke vært i Armenia siden jeg var fem år gammel. Det er forferdelig å måtte begynne på nytt, sa Ester Petrosjan til NRK på flyplassen.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en forskrift ut på høring frem til avgjørelse 1. juli i år.

Bestemmelsen vil gjelde for såkalte «lengeværende barn», som har oppholdt seg i Norge i minst tre år, og disse barnas nærmeste familie.

Ester Petrosjan og familien i Oslo tingrett

Ester Petrosjan og familien i Oslo tingrett.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Hvis de sendes ut nå, får de ikke opphold. Det er avgjørende at de ikke blir sendt ut nå, sier familiens advokat, Terje Holst Stifjell.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet kom Venstre og KrF med krav om at barn som har vært i Norge over tre år skal få bli.

– Utlendingsmyndighetene må anvende de reglene som gjelder til enhver tid. Forvaltningen kan ikke forskuttere regler som måtte komme, sier Reusch fra Regjeringsadvokaten.

Må vente på svar

Familien får ikke rettens svar før om noen uker, og dro i dag hjem til Rognan i uvisshet om fremtiden i Norge.

– Det blir nervepirrende fordi vi må vente på avgjørelsen, men jeg håper det går bra, sier Ester.

– Mange har allerede sendt oss meldinger og spurt hvordan det har gått i dag. Så akkurat nå er jeg lettet, men samtidig veldig spent på dommerens avgjørelse.

Dersom familien taper denne runden, kan de anke til lagmannsretten, men det krever et gebyr på 20.000 kroner.

NRK møtte familien på Bodø lufthavn like før de skulle sendes videre til Oslo og videre til Armenia.

KASTES UT: NRK møtte familien Petrosjan på Bodø lufthavn da de trodde de skulle sendes til Armenia.