Her renses fjorden for 100 millioner kroner

Det har i flere år vært planer om å rense havbunnen i Ramsund for miljøgifter. Nå er arbeidet for alvor i gang – en jobb som vil koste over 100 millioner kroner.

Her renses fjorden for 100 millioner kroner

Mudringsutstyret trekkes langs havbunnen. Det har en stor pumpe inni seg som pumper sedimentene over i slanger og videre til rensing.

Bjørnar Pedersen

Major Bjørn Pedersen ved Ramsund Orlogsstasjon ønsker at Forsvaret selv skal ta ansvaret for forurensingen de har bidratt til.

Foto: Ida Elise Strøm / NRK

Oppdraget er å rense bunnen utenfor Ramsund Orlogsstasjon for miljøgifter. Under havoverflaten har avfall fra Forsvaret forurenset Ramsundet i over 100 år.

– Vi ønsker å friskmelde Ramsundet slik at vi har et miljø og omgivelser som er rent. Forsvaret ønsker å ta det ansvaret og rydde opp i de forurensningene som Forsvaret har generert gjennom mange år, sier major Bjørnar Pedersen.

Tilstanden er så ille at Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra området, men nå er altså Forsvaret i gang med å rydde opp etter seg.

Unikt prosjekt

I flere år har Forsvarsbygg gjort undersøkelser og forberedt jobben som nå gjøres. Til sammen vil det koste over 100 millioner kroner å fjerne alt av avfall og miljøgiftene PCB og TBT. Prosjektet er krevende forklarer Cathrin Amundsen Strømseth i Forsvarsbygg.

Når jobben skal gjennomføres har vi fått krav om at vi ikke sprer så mye forurensing, og at vi hele tiden må overvåke at verdiene i sjøen ikke skal forverres.

(artikkelen fortsetter under)

Cathrin Amundsen Strømseth

Cathrin Amundsen Strømseth i Forsvarsbygg viser på kartet hvilke områder som skal renses.

Foto: Ida Elise Strøm / NRK

Det er firmaet Seabed som står for jobben. De mener arbeidet i Ramsund er helt unikt i norgessammenheng.

– Dette er det desidert største prosjektet vi har hatt og som er gjort i Norge noensinne, sier prosjektleder Frank Dale i Seabed.

Langvarig prosess

Avfallet blir dratt gjennom kilometerlange rør før det ender opp i store tuber. Der tilsettes kjemikalier som gjør at sedimenter og forurensing synker til bunns. Slik kan det rensede vannet slippes tilbake i fjorden fritt for forurensing.

(artikkelen fortsetter under)

Kenneth Tollefsen

Byggeleder Kenneth Tollefsen i Forsvarsbygg garanterer for at det rensede vannet som renner tilbake i fjorden er rent.

Foto: Ida Elise Strøm / NRK

Målet er at Ramsundet skal være friskmeldt om ti år, og at fisk fra fjorden igjen skal kunne spises.

Byggeleder Kenneth Tollefsen i Forsvarsbygg sier at det gjøres et møysommelig arbeid for å forsikre seg om at rensing går som planlagt.

– Dette vannet garanterer vi er rent. Vi tar ukentlige vannprøver og sender de til analyse. I tillegg har vi en måler som kontinuerlig måler forurensingen like ved utløpet, så dette garanterer vi er rent.