Rektor fikk mobbesmekk:– Et sjokk å lese ordførerens beklagelse

– Ordføreren dytter ansvaret for mobbingen over på min sønn, sier faren til gutten som ble mobbet i Narvik. Retorikkekspert Magnus Hoem Iversen kaller kommunens beklagelse «upassende».

Narvik rådhus

I to år ble en 17-åring mobbet på en skole i Narvik kommune. Rektoren fikk lovens mildeste reaksjon; en «påtaleunnlatelse». Det er nok bevis til å føre sak, men påtalmyndigheten reiser ikke tiltale.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

For første gang i Norge får en rektor smekk for ikke å ha gjort nok for å stoppe mobbing slik loven krever. Saken har fått bred omtale i media og Barneombudet uttalte til NRK at avgjørelsen vil få stor betydning.

Ordføreren i Narvik sendte mandag ettermiddag ut en pressemelding hvor han beklager at det «ikke var mulig å skape det psykososiale miljøet som eleven trengte». Uttalelsen har fått flere til å reagere – blant annet guttens foreldre.

– Uttalelsen fra ordføreren kom som et sjokk. Vi som foreldre syntes saken hadde fått en god avslutning. Skylden er plassert og hele familien kan endelig gå videre. Vi hadde bestemt oss for at siste ord var sagt for vår del. Derfor takket vi bevisst nei til alle intervjuforespørsler fra media, sier faren Ronny Åsheim.

– Umulig å sitte stille

Tore Nysæter, ordfører i Narvik (H)

Narvik-ordfører Tore Nysæter (H) beklager det gutten er utsatt for.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Men pressemeldingen fra ordføreren har gjort det umulig for foreldrene å sitte stille.

– I utgangspunktet virker den som en beklagelse, men så dreier den over til den samme vinklingen, ordlyden og holdningen vi har møtt i kommunen i alle disse årene, og som er årsaken til at rektoren i Narvik kommune er i den situasjonen han er i.

Det er særlig ett utsagn fra ordføreren som faren reagerer på: «Narvik kommune iverksatte i saken en rekke tiltak med det formål å skape et godt psykososialt miljø, der eleven kunne oppleve trygghet og sosial tilhørighet. På tross av de iverksatte tiltakene var det ikke mulig å skape det psykososiale miljøet som eleven trengte.»

– Det lukter at han egentlig mener at de har gjort så godt de har kunnet, og at det var vår sønns skyld at det ikke fungerte, sier faren til NRK.

I to år ble 17-åringen mobbet – det var ord som ble slengt om ham, trusler, nettmobbing og utstøting. Han sier til VG at han sakte, men sikkert ble trykket ned.

– Kommunen framstiller det slik at Narvik kommune har gjort en veldig god jobb. Fakta er at samtlige av de enkelttiltakene de iverksatte ble omgjort av Fylkesmannen og senere kjent lovstridig. Både av Fylkesmannen og politiet, sier faren.

Fikk 40.000 i bot

Da foreldrene anmeldte brudd på opplæringsloven til politiet førte det først til en foretaksbot på 40.000 kroner til Narvik kommune. Deretter kom påtalemyndigheten fram til at også skoleledelsen hadde brutt bestemmelser i opplæringsloven (se egen faktaboks om påtaleunnlatelse).

– Bør sette verdig punktum

Åsheim mener Narvik kommune bør komme med en beklagelse som står i forhold til sakens omfang.

– Kommunen bør være med på et sette et verdig punktum i saken. Mediedekningen viser hvor spesiell denne saken er. Det er første gang en skoleleder er kjent skyldig i brudd på opplæringsloven paragraf 9a. Og enda gir de seg ikke, sier faren oppgitt.

Foreldrene håper å få i stand et møte med ordføreren slik at de får snakket sammen.

– Vi hadde egentlig satt punktum i saken, men dersom det er slik at Narvik kommune ikke vil komme med en uforbeholden unnskyldning, ønsker vi gjerne å høre hva han sikter til. Vi kan dokumentere hva Narvik kommune utsatte vår sønn for. Vi tar gjerne den diskusjonen, sier Ronny Åsheim.

Retorikkekspert: – Upassende

Retoriker Magnus Hoem Iversen, som er stipendiat i retorikk og medievitenskap ved Universitetet i Bergen reagerer også på pressemeldingen til ordføreren i Narvik.

– I denne situasjonen er det upassende å blande forholdene på den måten som ordføreren gjør her. Det kan oppleves som om en del av ansvaret dyttes over på eleven, som er offeret. Det har blitt gjort en krystallklar feil, og da må man beklage det uforbeholdent. Dette med psykososialt miljø har jo strengt tatt ingenting med regelbruddet å gjøre.

Hoem Iversen forstår at kommunen ønsker å kommunisere at de ikke bare har sittet på hendene.

– Men de burde heller brukt energien på å fortelle om konkrete grep de nå tar for å forhindre at noe lignende skjer igjen. De burde si: «Vi har gjort feil, slik skal vi unngå feil i fremtiden» - ikke «Vi har gjort feil, men det er ikke bare oss, altså».

– Ansvarsfraskrivelse

Irma Rustad

– Ingen er ute etter å straffe noen, men å stanse lovbrudd, sier Irma Marie Rustad i foreningen Mobbing i skolen.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Generalsekretær i foreningen Mobbing i skolen, Irma Marie Rustad, reagerer også på ordlyden i pressemeldingen.

– Jeg stusset da jeg leste den skriftlige beklagelsen fra ordføreren i Narvik. Den er en litt klassisk ansvarsfraskrivelse. Det er merkelig at det skal sitte så langt inne å erkjenne at man har gjort en feil, sier hun til NRK.

Opplæringsloven paragraf 9A stadfester at skolen har en plikt til å gripe inn ved mistanke om mobbing.

– Dette handler om at en skoleleder blir gjort ansvarlig, og slike avgjørelser har stor signaleffekt. Ingen er ute etter å straffe noen, men å stanse lovbrudd, sier Irma Marie Rustad.

– Har vedtatt forelegg

Ordfører Tore Nyseter i Narvik sier til NRK at han beklager på det sterkeste dersom pressemeldingen ikke er klar nok på ansvaret Narvik kommune har. Han er også villig til å møte foreldrene for en samtale.

– Jeg beklager på nytt den belastningen denne saken er og har vært for eleven og hans foresatte.

– Som ordfører var det viktig å påpeke og være åpen på at Narvik kommune i oktober 2014 vedtok forelegg (fra politimesteren i Midtre Hålogaland) for brudd på opplæringsloven paragraf 9a-3, første - tredje ledd uten forbehold.

Ordføreren er klar på at Narvik kommune ikke har klart å skape et godt psykososialt miljø for eleven.

– Også det beklager på det sterkeste. Jeg ser også at vi skulle henvist til pressemeldingen fra 2014 hvor tiltakene for å bedre skoleiers forsvarlige system og tiltakene for å unngå slike saker for fremtiden er beskrevet.

Den nye pressemeldingen ble skrevet i forbindelse med medieomtalen om rektors påtaleunnlatelse for brudd på opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd; som gjelder plikten til å treffe enkeltvedtak etter anmodning om tiltak fra elev eller foresatte, skriver ordføreren til NRK i en e-post til NRK.