NRK Meny
Normal

Rekordstort ozonhull kan åpne seg over Arktis denne våren

Forurensning i atmosfæren og svært kald luft har skapt et uvanlig dypt hull i ozonlaget over Arktis. Og det truer med å bli enda dypere.

Solnedgang i Arktis

Solnedgang i Arktis. Nå tror forskere at et rekordstort ozonhull kan åpne seg her.

Foto: NASA

Det skriver Sciencemag.

Forskere har studert data fra blant annet værballonger og satellitter for å finne ut hvordan ozonlaget vi klare seg når sollyset – en tredje faktor i tapet av ozon – vender tilbake til Arktis denne våren.

De er allerede bekymret for hvordan ultrafiolett stråling kan påvirke både mennesker og økosystemer i tiden fremover, og lurer på om klimaendringer kan gjøre hullene større i årene som kommer, skriver nettstedet.

Rekordlave temperaturer i stratosfæren trekkes frem som en viktig årsak, siden kulde bidrar til å frigjøre ozonødeleggende kjemikalier.

Forsker Markus Rex ved Alfred Wegener-instituttet i Tyskland tror 25 prosent av det arktiske ozonlaget vil være borte i løpet av neste uke.

– Stratosfæren har en tendens til å bli varmere på denne tiden av året, i takt med at den såkalte polarvirvelen brytes ned. Men hvis nedbrytingen av denne tar lengre tid enn vanlig, vil tapet av ozon bli mye større. Forholdene ligger til rette for at tapet av ozon over Arktis overgår rekordåret 2011, sier Rex til forskningsnettstedet.

Dypere hull

Ole Amund Søvde ved CICERO Senter for Klimaforskning

Ole Amund Søvde ved CICERO Senter for Klimaforskning.

Foto: Monica Bjermeland / CICERO

Når polarvirvelen (se faktaboks) brytes ned – som i praksis er en vegg av kald luft, tillater det at luft med høyere ozonverdier slipper til i området over Arktis. En del av spørsmålet handler altså om nedbrytingen av denne skjer sent eller tidlig.

– Det har vært flere studier på ozontap i Arktis, og i 2011 begynte man å se at prosessene begynte å bli mer lik de man ser på Sydpolen, sier atmosfærekjemiker Ole Amund Søvde ved CICERO Senter for Klimaforskning.

På Sydpolen er det i hovedsak snakk om at halogenkomponenter, som klor og brom, og nitrogenoksider lenger opp i atmosfæren bryter ned ozonet.

Dette har ikke vært så typisk for Arktis, men så så man det samme her i 2011. Og at disse bidrar til å lage enda dypere hull.

Ole Amund Søvde / Forsker

– Hva er årsaken?

– Det antydes stadig at stratosfæren i Arktis blir kaldere. Når det blir kaldere, går også nedbrytingen av ozon raskere. Om dette har sammenheng med klimaendringer er enda uvisst, men tidligere studier har vist at økt mengde CO₂ i troposfæren vil kunne bidra til å avkjøle stratosfæren.

Kreft

Konsekvensene kan være at mer UV-stråling når bakken, som i sin tur øker sjansen for hudkreft.

– I 2011 så man at området med lave ozonverdier flyttet seg så langt sør som til Oslo. Kanskje bør man være ekstra påpasselig med solkrem på påskefjellet i år, siden det største ozontapet typisk skjer med solens inntog i mars.

Mange av de stoffene som er skadelige for ozonlaget, er i stor grad faset ut. Men på grunn av stoffenes lange levetid i atmosfæren, vil sesongtap av ozon likevel vedvare godt inn i dette århundret.

Så er spørsmålet om en kaldere stratosfære motvirker dette, og gjør at det tar enda lengre tid før den menneskeskapte påvirkningen på ozon stopper opp.

Ole Amund Søvde / Forsker