NRK Meny

Rekordlavt radioaktivitetsnivå

Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 påvirket i liten grad husdyr på utmarksbeite i 2015. Det ble utbetalt i overkant av 200.000 kroner erstatning for kontroll av 1.748 dyr i seks fylker, med påfølgende nedfôring av totalt 914 sau i Oppland, Nord-Trøndelag og Nordland. Dette er første året etter ulykken hvor kostnadene til kontroll har vært større enn kostnadene for nedfôring, melder Landbruksdirektoratet.

Nysgjerrige sauer
Foto: Anders Fehn / NRK