Hopp til innhold

Færre tenåringer tar abort

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser historisk lave tall for abort i aldersgruppen 15 til 19 år.

MSO

ØNSKER STØRRE SATSING: Medisinernes seksualopplysning i Tromsø mener en større satsing på seksualundervisning i ungdomsskolen vil gi færre aborter.

Foto: Privat

– Abortraten er fallende i alle aldersgrupper i Norge, men vi ser et historisk lavt tall i antall tenåringsaborter, sier overlege ved abortregisteret på Folkehelseinstituttet, Mette Løkland.

I 2013 var det utført rundt 10 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i denne aldersgruppen. Det er det laveste tallet siden abortregisteret ble opprettet i 1979, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Flest aborter i nord

MSO

UNDERVISER: Medisinernes seksualopplysning i Tromsø underviser ungdomsskoleelever om bruk av prevensjon.

Foto: Privat

Det er i de tre nordligste fylkene i landet det utføres flest aborter. Troms fylke ligger på topp med en rate på 16,9 aborter per 1000 kvinner.

– Fylkene i Nord-Norge har hele tiden hatt flest svangerskapsavbrudd og vi ser at Sørlandet og Vestlandet ligger lavest på statistikken, sier Løkland.

Helsesøster i Bodø kommune, Bente Arntzen syns det er positivt å se fallende tendenser og mener det er et resultat av en større satsing på seksualundervisning i skolen.

Vi skal bestrebe etter å få så få aborter som mulig, derfor kan vi ikke slå oss til ro med disse tallene.

Helsesøster Bente Arntzen

– Det vi ser er at ungdommer tar mer vare på seg selv og sin egen seksuelle helse. De har en åpen dialog med både familie, helsesøstre og lærere om sin seksualitet og det er viktig for å holde aborttallene nede, sier Arntzen.

Hun mener bedre tilgang til prevensjon har vært viktig i jobben for å redusere antall tenåringsgraviditeter og opplever at jenter som ønsker prevensjon stadig blir yngre.

– I dag får vi lov til å gi ut gratis prevensjon og jeg opplever at jenter helt nede i 15 årsalderen har behov for det. Det er positivt at de ønsker å beskytte seg og jeg opplever at tenåringsjenter sjeldnere tester positivt på graviditetstester enn det var for bare tre år tilbake, sier helsesøsteren.

Mangel på helsetilbud

Abort

TABELL: Statistikken viser at det er de nordligste fylkene som har de høyeste abortratene.

Foto: Folkehelseinstituttet

Leder for medisinernes seksualopplysning i Tromsø, Eivind Lied tror mangel på helsesøsterdekning i Nord-Norge er hovedårsaken til at det utføres flest tenåringsaborter i nord.

– Noen kommuner er dårligere bemannet enn andre, enkelte kommuner har ikke helsesøsterdekning i det hele tatt og for mange kan det være langt å komme seg til helsestasjon eller fastlege, sier Lied.

Han ønsker å få økt satsingen på seksualundervisning og mener det viktig å jobbe kontinuerlig for å redusere aborttallene.

– Det er viktig at man ikke nå slår seg til ro med det som er en positiv utvikling, men at man fortsetter å jobbe. Vi tror det er viktig å fokusere på å bygge opp kommunehelsetjenestens tilbud for prevensjonsveiledning, sier Lied.

Ønsker større satsing

P-piller

Helsesøster Bente Arntzen opplever at jenter helt nede i 15-årsalderen ønsker å bruke p-piller.

Foto: NRK

Helsesøster i Bodø kommune, Bente Arntzen mener det må satses mer på helsesøstertilbud i fremtiden for å holde tallene nede.

– Vi ønsker å ha helsesøstre på alle ungdomsskoler hver dag og få et økt tilbud til hjelp på helsestasjonen for ungdom. Hvis vi skal bestrebe etter å ha så få aborter som mulig, da må vi fortsette å ha fokus på det, sier hun.

– Det er en vanskelig situasjon å komme i for en ungdomsjente å bli uønsket gravid. Det er en stor belastning og det er vanskelig for dem å skulle ta abort og det må vi må sørge for at færrest mulig får oppleve, sier Arntzen.