NRK Meny
Normal

Rekordhøye inntekter for fiskerne

2015 blir et rekordår for norske fiskere. Aldri før har de tjent så mye som i år, opplyser Råfisklaget.

Havet og kjærligheten

Per 21. desember var det landet fisk for 9,53 milliarder kroner i Nord-Norge. Rekorden fra i fjor på 7,9 milliarder er dermed slått ganske så ettertrykkelig, skriver Dagens Næringsliv.

Foto: Petter Strøm / NRK

Per 21. desember var det landet fisk for 9,53 milliarder kroner i Nord-Norge. Rekorden fra i fjor på 7,9 milliarder er dermed slått ganske så ettertrykkelig, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er et fantastisk år for fiskeflåten og norsk fiskeindustri. For fiskerne er 2015 det beste året i Råfisklagets historie, sier Svein Ove Haugland. Haugland er assisterende direktør i Norges Råfisklag, som omsetter all villfisk i Nord-Norge.

I Norges sjømatråd ble de allerede ved utgangen av november klar over at 2015 kom til å bli et rekordår for fiskeeksporten.

Da regnskapet var gjort opp for årets elleve første måneder, lå den totale eksporten på 67,3 milliarder kroner.

– Det er 1,5 milliarder kroner under eksporten for hele 2014, og med en normal eksport i desember blir dette tidenes sjømatår for Norge, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Marit Rein.

Også andre deler av landet melder om et godt år i fiskeriet. På Sunnmøre og i Romsdal er det solgt fisk for 2,3 milliarder, 200 millioner mer enn i fjor.

De viktigste forklaringene på det gode fiskeåret er høye kvoter, større marked og en lav kronekurs.

– Fra 2013 har vi hatt den høyeste torskekvoten vi noen gang har hatt. I tillegg er det gode priser ute i markedet. Med den lave kronekursen er det attraktivt å eksporterer varer ut av Norge, sier Haugland som ser lyst på fremtiden.

– Vi har fortsatt gode bestander og vi forventer at den norske kronen fortsatt skal være svak.

Også fiskerne selv er tilfreds med situasjonen sånn som den er nå.

– Det blir mer igjen i pengeboka til den enkelte fisker når eksporten går godt, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.