Rekordhøy pris for norsk laks kan være negativt på sikt

Eksportprisen for hel fersk laks har aldri vært høyere enn ved utgangen av 2015. Men lakseanalytiker frykter prisen på sikt kan bli for høy, og skremme kundene vekk.

Laks, oppdrettslaks

Den norske laksen er ettertraktet hos utenlandske konsumenter.

Foto: Jon Eeg / Scanpix

– Vi har hatt et høyt prisnivå i 2015, med stigende priser utover høsten og rekordpriser rett før jul, sier lakseanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til NRK.

Paul Aandahl i Norges sjømatråd

Paul Aandahl i Norges sjømatråd forteller om økt etterspørsel og høy pris på norsk lakseeksport.

Foto: Marius Fiskum

Ved fjorårets siste fulle uke var eksportprisen for fersk laks 53,26 kroner per kilo, noe som var 3,8 prosent høyere enn uka før. Eksportprisen for hel fersk laks har aldri vært høyere, ifølge SSB.

Aandahl forklarer utviklingen med økt etterspørsel etter norsk laks i EU-markedet, samtidig som man over tid har hatt en svak krone. Det er også en forventning i markedet om at det vil være mindre laks tilgjengelig etter jul, noe som skaper en psykologisk effekt hos forbrukerne som dermed kjøper mer enn de kanskje ellers ville gjort.

– Vi ser at den biomassen vi har stående i sjøen går ned. Det ble slaktet mye fisk før jul, og når det da ikke kommer noen nye konstellasjoner til med det første, vil det være mindre slaktefisk tilgjengelig etter jul. At man ikke klarer å dekke etterspørselen, trekker prisene oppover.

Prisen kan skremme kundene vekk

Han tror 2016 blir et godt sjømatår det også. Lavere volum i kombinasjon med stigende etterspørsel, vil skape et høyt prisnivå. Det er positivt for lønnsomheten i Norge, men på sikt er det en fare for at prisen blir for høy.

– Blir prisen for høy, vil konsumentene kunne velge bort laksen. Og det er ikke gitt at kundene kommer tilbake igjen når de først har gått til andre markeder. Globalt sett er laksen nemlig en veldig liten kategori, selv om den står for to-tredeler av den norske sjømateksporten.

Hvis det skjer, vil det kunne skape lavere lønnsomhet for norsk sjømat.

– Hvordan kan man unngå at det skjer?

– Det er to måter. Det ene er å fortsette å øke etterspørselen etter norsk sjømat gjennom satsing på produktutvikling og markedsføring. Det andre er å øke produksjonen, sånn at prisene kommer ned på et nivå som forbrukerne aksepterer.

Tidenes sjømatår?

Nye tall for sjømatåret 2015 slippes tirsdag. Skal man tro de seneste tallene fra 2015, går det mot nok et rekordår. Fram til og med november hadde Norge eksportert sjømat for 67,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 4,9 milliarder sammenlignet med samme periode året før.

Ved inngangen til desember lå sjømateksporten på 1,5 milliarder kroner under eksporten for hele 2014, og med en normal eksport i desember tegner 2015 til å bli tidenes sjømatår for Norge, skriver Sjømatrådet på sine nettsider.