NRK Meny
Normal

Rekordår for oppdrettsnæringen

Norske oppdrettere har solgt rekordmye laks til stadig flere land i år, men på hjemmebane har næringen utfordringer.

Laks i EU

Norsk oppdrettslaks når stadig nye markeder i Europa. Men problemene med rømming og lakselus stiller næringen i et grelt lys her hjemme i Norge.

Foto: Colourbox.com

Norske oppdrettere har eksportert laks for over 25 milliarder kroner, og mye av laksen går til nye land. Men næringen sliter med å bli likt i Norge, særlig etter problemene med lakselus på fisken.

Men neste år skal lusa bekjempes, sier styrelederen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Ole Eirik Lerøy. Han håper omgivelsene da vil få et mer positivt syn på oppdrettsnæringen.

– Jeg kan forstå at man er opptatt av næringen, og jeg tror vi skal vise gjennom praktisk arbeid og praktiske handlinger at vi gjør oss fortjent til den muligheten vi har til å dyrke havet langs norskekysten.

Ole-Erik Lerøy

Styrelederen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Ole Eirik Lerøy.

Foto: NRK

Nye markeder

Lakseoppdretterne har aldri hatt større overskudd enn i år, og eksportrekkordene faller i alle markeder. I år har næringen også vokst i nye land som Tyrkia og land i Øst-Europa.

Norsk laks er i dag verdens mest utbredte fiskeprodukt, og Ole Eirik Lerøy mener dette kan forklares ved at oppdrettene i alle år har vært flinke til å lære av hverandre.

– Samtidig så har vi en kultur i Norge for å dele kunnskap mellom lakseoppdrettere, dele kunnskap med myndighetene, og ikke minst dele kunnskap med alle de kompetansemiljøene som er med og driver fram utviklingen.

Lakselus

Spredning av lakselus har skapt bekymring i Norge. Klarer næringen å ta knekken på lusa i 2010?

Foto: Odveig Stavnes
Tror på nytt godt år

Inge Kristoffersen er fiskeoppdretter på Jennskaret i Bø kommune i Vesterålen. Har driver en bedrift som har seks laksekonsesjoner, et slakteri og et fryseri. Det gir arbeid til 29 personer.

I år vil de omsette for 150 millioner kroer og få et overskudd på 30 millioner. Kristoffersen tror neste år blir like bra som i år, og overskuddet skal pløyes tilbake til bedriften.

– Sånn som i år har vi investert i en ny konsesjon, en ny båt og vi investerer i sertifisert utstyr for at det skal være trygt og godt å drive oppdrett.

Inge Kristoffersen mener suksessen til næringen skyldes at alle oppdrettere betaler en egen avgift for å markedsføre fisken, og han mener også at den kriserammede norske torskenæring ville hatt det bedre om de var villige til å betale for tyngre markedsføring.