Rekordår for fjellreven

Aldri før har fjellrevbestanden vært så stor som nå. Likevel er situasjonen kritisk i nord.

Fjellrev

ØKER MEST I SØR-NORGE: Fjellreven er fortsatt et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, men i år er bestanden rekordstor.

Foto: Bent Lindsetmo

I år har 46 fjellrevpar fått til sammen 321 valper i Norge. Det er det høyeste antall ungekull som er registrert siden det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev startet i 2003.

Fjellreven er fortsatt et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, men de siste årene har bestanden økt, spesielt i Sør-Norge.

– I Dovrefjellet ser vi at antall fjellrever øker mest, der var arten utryddet for ti år siden, men nå befinner den største bestanden seg der. Det er utelukkende på grunn av tiltakene som er gjort, sier seniorforsker Nina Elisabeth Eide ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Utfordring i nord

Nina Eide

FORSKER: Nina Eide leder overvåkningsprogrammet for fjellrev.

Fjellreven har vært fredet i over sytti år, men med god hjelp ser det ut til at arten klarer å overleve noen steder i norske fjell.

Et av tiltakene som er iverksatt for å øke bestanden er utsetting av dyr for avl.

– Avling og utsetting av dyr har vært svært effektivt i år. Disse tiltakene i kombinasjon med aktiv støtteforing i fjellrevens leveområder gjør at 2014 blir et rekordår for fjellreven, sier seniorforskeren.

Likevel har arten problemer med å etablere seg i nord. Eide mener situasjonen for fjellreven i Nord-Norge i dag er kritisk.

– Det er veldig små bestander i fra nord i Nordland til nord i Finnmark.

– Hva er årsaken til det?

– Vi er usikre på årsaken, men det kan ha en sammenheng med at matforholdene har vært dårlige og det har vært få smågnagere der.

Fjellrev på Dovre

REKORDÅR: 2014 har vært et rekordår for den utrydningstrua fjellreven.

Foto: Edvard Bergene

Tiltak gir resultater

Avlsprosjektet for fjellreven har tidligere bevist at arten kan få valper i fangenskap, og at dyr som settes ut i naturen kan overleve.

Fjellrev

TRIVES: Fjellreven trives godt i Norge, og så langt er det registrert minst 321 valper i hele landet.

Foto: illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / Scanpix

Vi ser blant annet at valpene som settes ut har høyere overlevelsesevne enn frie valper. Hadde vi ikke hatt disse tiltakene, ville det ikke vært noen fjellrev i Norge i dag, sier Eide.

Seniorforskeren mener det er nødvendig å sette i gang tiltak som foring for å øke bestanden i nord.

– Situasjonen i nord er såpass kritisk at vi står i fare for at enkelte bestander kan dø ut. Nå må det settes i gang tiltak med foring for å øke bestanden og knytte dem sammen.