Reiser til Oslo for å slå tilbake mot Andøya: – Vi ønsker det beste for Nord-Norge

Evenes-ordføreren går kraftig ut mot det han mener er uriktige opplysninger om fremtiden for Forsvarets overvåkningsfly.

Svein Erik Kristiansen (H)

Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen ønsker mer forsvarsvirksomhet i sin kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

Onsdag deltar store deler av det politiske Nord-Norge under utenriks- og forsvarskomiteens høring hvor Forsvarets langtidsplan er tema.

Orion fly

Regjeringen har foreslått å legge ned Andøya flystasjon hvor Forsvarets Orion-fly er stasjonert, til store protester fra lokalsamfunnet.

Foto: Kari Skeie / nrk

I langtidsplanen er flystasjonen i Andøy blant anleggene som er foreslått nedlagt, samtidig som de maritime overvåkningsflyene som er stasjonert der, flyttes til Evenes.

Det skaper splid nord i Nordland.

– Vi ønsker det beste for vår landsdel, men så tror jeg vi har litt ulik oppfatning om hvordan det resultatet skal være, sier Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen.

Det er allerede bestemt at det skal etableres en framskutt jagerflybase på Evenes.

Kjemper for flytting av fly

Kommunen han leder fremstår som en av vinnerne, etter at regjeringen la fram sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret, og på onsdag snakker han Evenes sin sak for Stortingspolitikerne i utenriks- og forsvarskomiteen.

I dagens Fremover går han kraftig ut mot det han mener er uriktige opplysninger fra motstanderne, noe han også vil bruke onsdagen til å slå tilbake mot.

– Dette er en prioritering som regjeringen har gjort for å få et enda bedre forsvar for både Nord-Norge, Norge og NATO. Det er noen som prøver å så tvil om det er mulig å huse både den ene og andre typen fly på Evenes, og det vil vi selvfølgelig forklare at går fint.

Evenes lufthavn

Stortinget har vedtatt å legge en fremskutt base for Norges jagerfly på Evenes.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Avviser lokal kamp

Regjeringen sitt forslag om å legge ned flystasjonen i Andøy har skapt rabalder i vesterålskommunen. Tidligere denne uken møtte lokalpolitikere og stortingsrepresentanter innbyggerne under et folkemøte i Andøy.

Ordfører i Andøy kommune Jonni H. Solsvik

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy avviser at de kjemper mot Evenes, men ønsker å beholde flystasjonen nord i Vesterålen.

Foto: Håkon Jacobsen

Ordfører Jonni Solsvik forteller at engasjementet er stort, men vil ikke gå med på at de kjemper mot Evenes.

– For meg og for Andøy er ikke dette en sak som handler om forholdet mellom Andøy og Evenes. Det er en sak som handler om hvordan Forsvaret bør være organisert og hvordan man anvender de ressursene man skal ha tilgjengelig for Forsvaret i årene fremover.

Også Solsvik er kalt inn til onsdagens høring. Han ønsker en delt løsning med kampfly på Evenes og maritime overvåkningsfly på Andøya og mener det vil fjerne usikkerhet knyttet til lokalsamfunnets fremtid og kostnader knyttet til en eventuell nedleggelse av basen.

Håper landsdelen står samlet

Norvoll

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) håper Nord-Norge kan stå samlet når Forsvarets fremtid i landsdelen skal avgjøres.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Også fylkesrådet i Nordland har foreslått en delt løsning mellom Andøy og Evenes.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll håper kommunene og hele landsdelen kan stå så samlet som mulig, når Forsvarets framtid i nord skal avgjøres denne høsten.

– Det vil være kommuner som har forskjellige interesser. Det jeg håper er at vi kan ha et felles budskap, som går på viktigheten av den tydelige tilstedeværelsen i nord, og at vi i så liten grad som mulig lar oss splitte.