Hopp til innhold

Mener mystisk reindød på Herøy skyldes kobberforgiftning

Mysteriet om hvorfor over 100 tamrein døde i Herøy kommune i Nordland kan nå være oppklart.

Massedød av rein i Herøy
Foto: Odd Arne Sandøy

Det var i slutten av mars at reineiere varslet om unormal adferd i tamreinflokken på rundt 400 dyr.

I slutten av april var over 100 rein enten døde eller avlivet, uten at noen hadde svar på hva som hadde skjedd.

Nå mener reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet å ha funnet ut av dødsfallene skyldes kobberforgiftning.

Kilden til forgiftningen er foreløpig ikke kjent.

Det skriver de i en pressemelding tirsdag.

– Etter hvert har kobber pekt seg ut som mest sannsynlig da funn fra obduksjon og blodprøver har vært relativt sammenfallende og forenlig med kobberforgiftning, skriver Veterinærinstituttet.

Les også: Mystisk reindød tvinger flere hundre husdyr til å stå inne

Rein Herøy Massedød
Rein Herøy Massedød

Variasjoner i kobberfunnene

Det er påvist høye kobbernivåer i lever og nyre hos flere dyr, selv om funnene har variert fra dyr til dyr.

– Normalnivåer hos dyr kan variere mye og opptak av kobber som kan måles i vev må ses i sammenheng med andre mineraler som påvirker kobberopptaket.

– Hos drøvtyggere kan kobber bindes til andre mineraler og skilles ut, men likevel skade fordøyelsessystemet og gi sykdom. Dette kan være en av forklaringene på variasjoner i dette tilfelle. Andre faktorer kan også ha vært medvirkende og forsterket effekten av kobber, skriver Veterinærinstituttet.

Les også: Politiet oppretter straffesak etter mystisk massedød – nær 100 rein kan være forgiftet

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.
Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Politiet etterforsker videre

Politiet i Nordland satte i april i gang etterforskning av saken. Denne fortsetter nå, der målet blir å finne kilden til forgiftningen.

– Vi vil i tiden fremover fortsette å gjøre undersøkelser for å finne kilden til at reinene døde, men vi vil nå spisse etterforskningen inn mot kilder som kan føre til kobberforurensing, sier etterforsker for dyrevelferdskriminalitet, Stine Marie Brox Gundersen i politiet.

Politiet sier de kjenner til flere kilder som kan føre til kobberforgiftning, men mistenker at de ikke at oversikt over alle.

– Vi ønsker at det skal være trygt og godt for dyr å beite og leve på Herøy. Hjelp oss med å finne kilden til kobberforurensingen slik at ingen flere dyr trenger å lide slik som reinen har gjort, sier Brox Gundersen.

Les også: Politiet etterforsker massedød av rein: – Det er et mysterium

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.
Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.