Reingjerdet skulle hindre flere dyretragedier – nå er arbeidet stanset

Byggingen av gjerde på et av de mest belastede togstrekningene i landet var godt i gang. Nå har Bane NOR måttet legge arbeidet ned inntil videre. Reineierne fortviler.

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

Reineiere har i mange år fortvilet over dyretragedier langs Nordlandsbanen. Dette bildet er etter at rein ble påkjørt ved Kvalfors i mars 2016.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Det er så beklagelig som det kan bli.

Torstein Appfjell er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt på Helgeland.

Lenge har han og de andre reineierne kjempet for å få opp et reingjerde. Rein på togskinnene har i mange år ført til påkjørsler. Det har vært blodblad og dyrelidelser.

Gleden var derfor stor da det ble lagt 43 millioner kroner på bordet til gjerde på den mest utsatte strekninga mellom Vefsn og Grane.

Bygginga startet i fjor sommer. Men nå er arbeidet stanset opp. Glede er snudd til frustrasjon for Appfjell og de andre som har reindrift som sitt livsgrunnlag.

– Vi blir eitrende forbannet når rein blir påkjørt. Vi er forvilt for dette betyr at det vil bli enda flere påkjørsler. Det er bare et tidsspørsmål.

Saken må opp på nytt

Bakgrunnen er en klage fra fiskerettighetshaver Bjørn Brodtkorb.

Torstein Appfjell.

Torstein Appfjell er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt på Helgeland. Han er ikke fornøyd med situasjonen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Brodtkorb klaget på kommunes saksbehandling. Fylkesmannen konkluderte med saksbehandlingsfeil.

Byggingen av gjerdet hadde ikke vært ute på høring, og dermed må saken behandles på nytt før arbeidet kan starte igjen.

Brotkorp sier til Helgelendingen at han ikke er imot viltgjerde, men vil at alle laksefiskere sikres tilgang til Vefsna.

Nå frykter reineierne at stansen blir langvarig, sier Appfjell. Ifølge Fylkesmannen kan det ta inntil fire-fem måneder før byggingen kan starte igjen.

Appfjell er ikke fornøyd med at Vefsn kommune har rotet det til.

– Vi mister motet, konstaterer Appfjell.

– Uheldig

Gjerdebyggingen har ikke kommet så langt sør som Fallmoen hvor 40 rein ble drept i slutten av april.

Prosjektleder Ronny Stene i Bane NOR forteller at de ikke kan gjøre så mye annet enn å vente på ny saksbehandling.

– Dette er det mest ulykkesbelastede området. Det er uheldig at vi må stanse arbeidet, for vi var godt i gang. Dette vil gi merkostnader.

Rein påkjørt på Nordlandsbanen 29.04.19

På under ei uke i slutten av april mistet reineiere helt sør i Nordland 46 rein i togpåkjørsler. – Du får vondt i magen, sier reineier Ole-Henrik Kappfjell.

Foto: Privat

Han forklarer at byggingen skjer på to strekninger:

  • Første del er mellom Mosjøen og Kvalfors bru på 7,2 kilometer.
  • Neste fase fra Kvalfors bru til Bjoråsen tunnel er på 19 kilometer skal etter planen være ferdig i løpet av 2019.

Beklager

Bane Nor flytter nå arbeidet til den sydligste strekninga i påvente av at kommunenen rydder opp.

Det er på den nordligste strekninga, i Vefsn, at problemene har oppstått. Inntil videre kan derfor arbeidet fortsette over kommunegrensa, i Grane.

Jon Petter Garnes i Vefsn kommune sier at de vurderte saken slik at den ikke var nødvendig å sende ut på høring.

– Så registrerer vi at fylkesmannen er uenig og har opphevet vedtaket. Det vil si at vi må starte på nytt igjen.

– Hva vil du si til reineierne som nå er fortvilte?

– Det er kjempebeklagelig at dette skjedde. Nå må vi sørge for å få behandlet saken så raskt som mulig, slik at vi får opp dette viltgjerdet.

Laster kart, vennligst vent...