Hopp til innhold

Reineiere reagerer på løse hunder: – Skremmer reinen vekk fra flokken

Mats Pavall hevder han mistet 80 reinsdyr i fjor etter møte med hund ved Heggmoen i Bodø. Et stort problem over hele landet, ifølge Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Reinflokk og svart hund

ILLUSTRASJONSBILDE: Reineiere sliter med løse hunder når reinen skal flyttes om våren.

Foto: Edmund Johannes Grønmo / NRK

– Vi har opplevd fire-fem ganger å møte på hunder, med og uten bånd, som skremmer reinen. Hundene skvetter til og reagerer naturligvis med å bjeffe. Da blir reinen også redd, og det skaper en vanskelig situasjon, forteller leder i Doukta reinbeitedistrikt, Mats Pavall.

Han forteller om en hendelse i fjor der en hund skremte reiner som forsvant fra flokken og trakk ned mot jernbanen. Pavall antar at de fortsatt har mellom 20 og 30 rein som ikke er gjort rede for.

Mats Pavall, leder Duokta reinbeitedistrikt

Leder i Doukta reinbeitedistrikt, Mats Pavall, frykter for reindriftens framtid.

Foto: Norske samers Riksforbund

Området Pavall snakker om er et stort friluftsområde i Bodø kommune, hvor det heller ikke er noen båndtvang. Men reinbeitedistriktet har en avtale med jegerlag om at området skal holdes stengt i perioden reinen skal flyttes.

Ber kommunen om hjelp

Dessverre får ikke alle dette med seg, og det håper Pavall at kommunen kan gjøre noe med.

Han ber derfor nå kommunen om hjelp til å bedre situasjonen.

Pavall og Doukta reinbeitedistrikt har sendt brev Bodø kommune forslag til flere tiltak som kan bedre dagens situasjon.

– Vi har foreslått bedre skilting og bedre informasjon, men også fjerning av tett skog, og andre ting som kan gjøre flytting av rein enklere, sier Pavall.

Han ber folk unngå å ha med hunder i området i perioden 20. april til 3. mai.

Et stort problem over hele landet

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Jåma, bekrefter at det er et problem med hunder som jager rein.

– Vi opplever at dette er et problem på landsbasis, sier Jåma. Derfor er det viktig å oppfordre til båndtvang i slike områder hvor reinen ferdes.

Leder i NRL Ellinor Marita Jåma

Leder i NRL, Ellinor Jåma, bekrefter at hunder ofte jager rein.

Foto: Norske reindriftsamers Landsforbund / NRL

Ifølge Jamå kan hundene ta livet av reinen eller jage dem til de sprekker. Ofte blir reinen jagd slik at den forsvinner fra flokken og reineieren.

– På denne tiden er reinen spesielt sårbar nå som det nærmer seg kalving, avslutter Jåma.

Møter fylkesmannen og kommunen

Også Fylkesmannen i Nordland er enig i at hundeeiere må vise mer hensyn.

– Vi er opptatte av at hundeeiere respekterer båndtvangen av hensyn til beitedyr, og da sau og rein spesielt. Selv i områder eller tidsrom uten båndtvang må hundeeiere ha respekt for annet dyreliv, og ha kontroll på sin hund. En løs hund blant rein og sau kan gjøre stor skade, skriver Fylkesmannen i en e-post til NRK.

Reinbeitedistriktet og Bodø kommune skal møtes en gang mellom april og mai. Bane Nor og Fylkesmannen vil også delta på møtet.