Hopp til innhold

Rein må vike for hytter

- Reindriftsnæringa i Salten må vike for hytteomåder.

Oluf Anders Kuhmunen

SKVISES UT: - Når hyttebyene popper opp, flykter reinen, sier leder Oluf Anders Kuhmunen i Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Det mener reindriftssamene etter at kommunene i indre Salten i flere år har gitt tillatelse til hyttebygging i det som i generasjoner har vært reinbeitedistrikt.

For når hyttefeltene popper opp, flykter reinen.

Høyfjellet i indre Salten er paradis - for dem som ønsker seg hytte på fjellet. Men en trussel mot livsgrunnlaget for dem som i flere tusen år har levd av at det her har vært villmark.

- Ei hytte er ikke noe problem. Men store hyttefelt er problematiske, sier leder Oluf Anders Kuhmunen i Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Beiteområdene krymper

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Foto: NRK

På Straumøya i Bodø kommune er det få problemer for reinen. Men den som har fulgt reindriftsnæringa over tid har sett at beiteområdet har blitt mindre og mindre.

- Når man sammenligner den første tida jeg drev med reindrift, var forholdene helt annerledes. Siden har storsamfunnet spist seg inn på beiteområdene, sier Oluf Anders Kuhmunen.

På vandring

Reinen er tilpasset et miljø hvor det nesten ikke vokser noen ting, og er hele tida på vandring over store områder. Og årtusner på snaufjell og i villmarka har gjort den ekstremt vár for alt fremmed.


- Reinen skyr all aktivitet i flere kilometers omkrets rundt hyttefelt, sier Kuhmunen.

Kjerneområde

Kjell Magne Johansen (Ap), ordfører i Saltdal

Saltdal-ordfører Kjell Magne Johansen (Ap).

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark er et kjerneområde for reindrift, og her skal det svært gode grunner til for å få bygge nytt. Men i friluftsområdene til kommunene som grenser inntil parken er det populært med hytte. Og selv om ordføreren i Saltdal kommune ønsker å bevare reindriften, er han med på at hytteinteresser og reindriftsnæring kolliderer.

- Det er konflikt og jeg har full forståelse for at reindriften er en arealintensiv næring. Samtidig er vi som politikere nødt til å veie ulike brukerinteresser mot hverandre, sier ordfører Kjell Magne Johansen (Ap) i Saltdal.

John-Anders Kuhmunen

John-Anders Kuhmunen kan være siste generasjon i ei flere tusen år gammel næring.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

John-Anders Kuhmunen ung og skal overta etter sine forfedre, men han kan være siste generasjon i ei flere tusen år gammel næring, dersom ikke utviklinga snues.

- Til slutt blir vi vel sittende igjen på en liten fjelltopp. Da blir det umulig å drive reindrift, sier han.

Video: Hyttebyer truer reinen

Video nsps_upload_2009_2_16_13_30_0_281.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.