Regjeringspartiene vil frata kommuner uten akuttberedskap retten til å drive barnevern

Kommuner som ikke har akuttberedskap innen utgangen av 2018, skal miste retten til å drive barnevernstjenester. Det krever nå Venstre, Høyre og Frp.

Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen mener arbeidet med å forbedre barnevernet i Norge går for sakte.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Onsdag hadde Høyre, Venstre og Frp et møte med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), for å diskutere norsk barnevern.

Der ble det stilt strenge krav fra de tre regjeringspartiene:

Kommuner som ikke har akuttberedskap innen utgangen av 2018, skal miste retten til å drive barnevernstjenester.

Det betyr at en kommune som ikke har døgnbemannet barnevernstjeneste 1. januar 2019, heller ikke vil kunne tilby barnevernstjenester.

– Det må gå an å ringe noen midt på natta, dersom noe skulle oppstå, sier leder i familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen (H) til NRK.

Samarbeid på tvers av kommuner

Dersom en kommune ikke klarer å få på plass en døgnbemannet barnevernstjeneste innen 2019, vil kommuner måtte samarbeide om barnevernstjenesten, såkalt interkommunalt samarbeid. I praksis betyr dette at to kommuner får én felles barnevernstjeneste.

– Betyr dette at det kan bli en tvangssammenslåing av barnevernstjenesten i kommuner som ikke har akuttberedskap for barnevern innen 2019?

– Jeg ville ikke brukt det ordet, men hvis kommunene ikke vil samarbeide må i så fall ministeren pålegge dem å samarbeide. Men det vil overraske meg om kommunene ikke ønsker å samarbeide om dette, sier Johnsen til NRK.

Det er allerede en del kommuner som i dag samarbeider om akuttberedskap i barnevernstjenesten.

I kommuner som i dag ikke har akuttberedskap for barnevern, er det ingen med den barnefaglige kompetansen som kreves i barnevernet, som kan bistå etter normal arbeidstid.

– Da må man henvende seg til for eksempel en legevakt eller politiet. Vi ønsker at det er barnevernet som skal ha akuttberedskapen, og ikke andre, sier Johnsen.

Krever mer kompetanse i barnevernet

Høyre, Frp og Venstre har også bedt ministeren om å kreve mer kompetanse i barnevernet. Ifølge Johnsen er det i dag 62 kommuner som har færre enn to årsverk innen barnevernet.

– Vi har sagt til ministeren at kommuner som har under fem årsverk ansatte i barnevernet, ikke kan ha ansvar for tjenesten, sier Johnsen.

Dette vil kreve økt bemanning, noe som gjør at det også her vil være aktuelt å slå sammen barnevernstjenester på tvers av kommuner. Men da dette vil være en lengre prosess, vil kommunene få en senere frist på akkurat dette.

Johnsen mener at kommuner som har færre enn fem årsverk ikke bør drive barnevern.

–De vil ikke klare å gi et godt nok tilbud og også ha problemer med døgnbemanning av barnevern, sier hun.

Silje Hjemdal fra Frp sitter i Stortingets kulturkomite. Hun ønsker landmerking av bunader

Silje Hjemdal (Frp) mener det er uforsvarlig å drive barnevern i veldig små kommuner.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) deltok også på møtet med ministeren i dag. Hun sier barnevernstjenesten er helt avhengig av ressurssterke institusjoner.

– Hvis barneverntjenesten er for liten og har for få ressurser, risikerer vi at barn ikke får den tryggheten de fortjener. Det er rett og slett uforsvarlig å drive barnevern i veldig små kommuner, sier Hjemdal.