Splid i regjeringen om Andøy-løfte

På Andøya er det igjen optimisme for fremtiden til den militære flystasjonen etter lovnader om ny gjennomgang av vedtaket om nedleggelsen. Men regjeringspartiene er ikke helt enig med hverandre om hva de faktisk har lovet i sin nye erklæring.

Andenes

Lokalbefolkningen håper regjeringen vil vurdere grunnlaget for beslutningen på nytt.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I dag holdt Stortingets utenriks- og forsvarskomite høring etter vedtaket om å legge ned flybasen på Andøya og flytte den til Evenes.

Høringen har vært planlagt lenge, men ble ekstra aktuell etter at Høyre, Frp og Venstre i sin regjeringserklæring åpner for at de vil vurdere grunnlaget for beslutningen på nytt.

«Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes»

Jeløya-erklæringen

Men innad i regjeringen er det uenighet om hva slags løfte de har gitt.

Høyre sier det kun blir en ny gjennomgang av flyttingen, dersom den blir mye dyrere enn planlagt, sier Venstre at regjeringen nå er enige om å gjøre en ny vurdering uansett.

Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen Abid Raja (V), sier det står nedskrevet i Jeløya-plattformen at en gjennomgang skal bli gjort.

– Ja, det mener vi i Venstre, det er slikt det er å forstå, slik den teksten som er skrevet i Jeløya-plattformen blir fremstilt.

– Ikke gjennomgang dersom tallene stemmer

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), har en annen oppfatning.

Frank Bakke-Jensen

Forsvarsministeren måtte i dag svare på mange spørsmål, og han mener fortsatt det er riktig å legge ned basen på Andøya.

Foto: Marte Lindi

– Nei, det vi har sagt er at hvis det er store avvik, så skal vi ha en gjennomgang. Dersom tallene stemmer med det vi har planlagt, så er vi jo på rett spor.

Lokale kommuner og fylkeskommuner som blir berørt av endringene fikk under høringen en mulighet til å uttale seg.

– Dette berører mange mennesker, så det er viktig at vi hører fra dem dette berører. Vi skal ta denne prosessen på største alvor, sa forsvarsministeren.

Tolker det som ny gjennomgang

Stortingspolitiker Kjell-Børge Freiberg (Frp) fortalte før høringen at han var glad for at Jeløy-plattformen åpner for det han mener er en ny gjennomgang av beslutningen.

– Det er veldig bra at vi får den gjennomgangen som mange har etterlyst.

Etter det ble klart at Venstre skal i regjering med H og Frp, får Freiberg en alliert i Venstre når det kommer til Andøy-saken.

– Venstre har hatt et klart standpunkt angående denne saken. Nå står det i regjeringserklæringen, og det gjør at vi får en skikkelig gjennomgang av forutsetningene for beslutningen, sa Freiberg.

Optimisme på Andøya

Et bredt flertall i Stortinget bestemte i november 2016 at de maritime patruljeflyene skulle flyttes til Evenes, og at Andøya flystasjon skulle legges ned.

Abid Raja foran Stortinget

Abid Raja (V) sier Venstre vil fortsette kampen for Andøya når de neste uke går inn i den nye regjeringen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Venstre vil fortsette å holde fast ved sitt utgangspunkt om at flybasen på Andøya ikke skal legges ned, selv om vi går inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, fortalte Raja.

På Andøya er det igjen optimisme og et håp om at det skal bli en ny gjennomgang av vedtaket om å legge ned basen.

Forsvarsdepartementet får kvalitetssikringen i begynnelsen av mars, men vil bruke tid på å gå igjennom tallene før den presenteres for Stortinget.

Andøyamarkering

Beslutningen om nedleggelse i 2016, skapte store protester blant lokalbefolkningen på Andøy.

Foto: Bjørn-Erik Thorud