Regjeringen vil tvinge Bodø sammen med naboen: – En overkjøring

Politikerne i Bodø mener de i et bystyrevedtak ettertrykkelig har sagt nei til Steigen. Det velger regjeringen å ikke vektlegge.

Asle Schrøder stemmer mot samanslåing

Med ni mot åtte stemmer vedtok kommunestyret i Steigen å spørre Stortinget om å slå kommunen sammen med Bodø.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

En frustrert ordfører Ida Pinnerød mener bystyret i Bodø ettertrykkelig har sagt fra om at de ikke ønsker noen sammenslåing med Steigen. Men hos Kommunaldepartementet er de ikke overbevist.

– I beste fall er denne prosessen merkverdig. Det fremstår som en overkjøring av bystyrets vedtak, sier Pinnerød.

Ordføreren deltok på Fylkesmannens kommunekonferanse i går. Der kom det tydelige signaler om at regjeringen ville tolke vedtaket som ble gjort i februar som et positiv vedtak om sammenslåing med Steigen.

– Det var det ikke, sier Pinnerød.

Ida Pinnerød

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) mener folkeavstemningene som har blitt avholdt i Steigen bør veie tyngst.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ekstraordinært møte

Til Avisa Nordland sier Pinnerød at hun fortalte en representant for departementet at vedtaket i Bodø bystyre ikke er positivt, men at hun da fikk til svar at jo – det var det.

Hun har nå sett seg nødt til å innkalle til et ekstraordinært bystyremøte førstkommende mandag for å klargjøre overfor regjeringen hva Bodø egentlig mener.

– Det er overraskende at det i dét er mulig å tolke vedtaket vårt slik, for vi mener vi har gjort vårt standpunkt ganske klart. Departementet har heller ikke vært i kontakt med oss for å få en klargjøring. Jeg er i det hele tatt veldig overrasket over prosessen, sier hun.

Positiv til sammenslåing

Men at Bodø ikke vil, ser ikke ut til å ha noe å si for departementet uansett.

For som statsråd Jan Tore Sanner skriver i sitt brev til Stortinget i dag, fremstår det som «viktig og nødvendig for Steigen kommune å bli en del av en større enhet, slik at innbyggerne sikres gode og likeverdige tjenester også i fremtiden».

Den økonomiske situasjonen i Steigen vektlegges altså som en viktig begrunnelse for sammenslåingen.

Kommunalreform.,

Statsråd Jan Tore Sanner.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I vår vurdering av saken legger vi til grunn at Bodø som et ansvarlig regionsenter vil legge til rette for en sammenslåing som vil gi innbyggerne i Steigen gode og likeverdige tjenester i fremtiden, sier Sanner til NRK.

Sanner peker også på at en mer fremtidsrettet kommunestruktur i Salten over tid vil måtte innebære at ytterligere kommuner går sammen med Bodø kommune.

Bør åpne døren

Helge André Njåstad som er leder av kommunalkomiteen i Stortinget, er enig med departementet.

– Sterke kommuner skaper bedre tjenester og en bedre samfunnsutvikling. Når kommuner rundt storbyer banker på, så synes jeg man gjør klokt i å åpne døra, sier Njåstad til NRK.

Han understreker at komiteen enda ikke har avgitt sin innstilling i saken, og at det fremdeles er mulighet for Bodø å kunne kommunisere sitt standpunkt.

Njåstad har registrert hva Bodø har sagt om saken.

– Vedtaket i vinter var basert på at Steigen hadde sagt nei. Bodøs vedtak var at man derfor ikke ønsket sammenslåing, «på nåværende tidspunkt». Nå har kommunestyret i Steigen snudd. Og da er det naturlig at Bodø ser på dette igjen.

– Hva tenker du om at ordfører Ida Pinnerød etterlyser en bedre dialog?

– Nå er det bedre at Steigen og Bodø setter seg ned og diskuterer situasjonen, heller enn å klage på storting og departement sin kommunikasjon, sier Njåstad.

Nå må Bodø vurdere om de skal blokkere for naboene sine, eller fungere som et raust regionsenter i området.