Regjeringen vil ha regelendringer: – Vil gjøre det enda vanskeligere å være ung fisker

Et nytt forslag kan gjøre det lov å kjøpe og slå sammen fiskekvoter fra de minste båtene. Det kan resultere i «budrunder» om fiskerettighetene hvor lokal ungdom ikke har en sjanse, frykter fisker.

Eirik Andre Rånes

Fisker Eirik Andre Rånes (23) liker forslaget dårlig.

Foto: Gisle Forland / NRK

– Det er for dyrt å kjøpe kvoter som du må ha for å drive med fiske.

23 år gamle Eirik Andre Rånes har eid egen båt i tre år. Det må du ha i dag for å få eie fiskerettigheter, eller kvoter. Men selv om han er ung, så ser han ikke nødvendigvis lyst på fremtiden.

Rånes er skeptisk til forslaget som nå er på høring, som åpner for at det skal bli lov å kjøpe og slå sammen flere fiskekvoter fra de minste båtene i sjarkflåten. Han frykter det kan føre til færre båter, og høyere priser.

– Jeg er redd for at det blir å ende opp med at det er noen få som eier alle kvotene, og det vil gjøre det enda vanskeligere å komme seg inn i fiskeriene.

– Alt må ikke havne på få hender

Regjeringen planlegger å legge fram en stortingsmelding neste år, som har som mål å forenkle dagens svært kompliserte regelverk for hvem som kan fiske, og hvordan fiskerettighetene fordeles.

Intensjonen med et nytt kvotesystem er at det skal bli enklere og mer lønnsomt å drive med fiske.

Torsdag møtte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre unge fiskere i Helligvær i Nordland. Her advarte han mot å tillate sammenslåing av fiskerettigheter for de minste fiskebåtene.

Mange har ytret bekymring om at hvis det åpnes for at større fartøy kan kjøpe kvoter fra de små fartøyene, vil ikke lokal ungdom ha en sjanse til å nå opp i en slik budrunde.

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre og Ida Pinnerød på vei til Helligvær.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Vi må passe på at kvotene ikke blir samlet på få hender. Det ser vi har skjedd i andre land, som Island, sier Støre, som samtidig er enig i at systemet må forenkles.

– Politikken må ta hensyn slik at små samfunn som kan ha vanskeligheter med å stå opp mot pengesterke miljøer.

Deler ikke bekymringen til Støre

Utvalget som har sett på dette har sendt det videre til regjeringen som skal sende ut en melding til Stortinget neste år.

Kjell-Børge Freiberg er fiskeripolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Kjell-Børge Freiberg, fiskeripolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Han er trygg på at de endringene som kommer, vil ivareta ungdom som vil satse på en fremtid i yrket.

– Vi får finne løsninger som ivaretar rekruttering inn i framtida, men den tiden hvor alle får utdelt en kvote når de starter opp som fisker, den er forbi.

– Systemet slik det er i dag er modent for å bli endret, og jeg er sikker på at det blir en bra løsning til slutt. Det er det nødt til å bli, sier Freiberg.