Regjeringen vil ha hurtigladere i alle kommuner – NAF vil heller prioritere E18 og E6

Den nye regjeringen har lovet minst én hurtiglader i hver kommune. – Dette er det minst viktige nå, mener NAF.

Det burde vært flere hurtigladere langs veiene. Hvis ikke risikerer vi irritasjon ved ladestasjonene i sommer, mener NAF.

I en fersk undersøkelse Norstat har utført for NAF svarer én av tre bileiere at lading er en årsak til at de ikke velger elbil.

Foto: NAF / NAF
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

I en fersk undersøkelse Norstat har utført for NAF svarer én av tre bileiere at lading er en årsak til at de ikke velger elbil.

Derfor mener NAF det naturligvis er behov for flere og sterkere hurtigladere langs norske veier.

Og det er stykke igjen til dekningen er god nok. Ifølge NAF mangler rundt 350 hurtigladere på hovedveiene fra Oslo til Kristiansand og Trondheim.

Også den påtroppende regjeringen ser ut til å være enige i dette. I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp at de vil sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet.

De skriver også:

«Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023».

– Dette haster

Men ifølge NAF er ikke det en rett prioritering nå.

– Dette er det minst viktige nå, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Han vil ha fortgang i ladeutbyggingen langs de mest trafikkerte strekningene først. NAF mener at det haster mer med E18 og E6 enn distriktene.

– Dette haster. Elbilandelen i de mest sentrale strøkene er over 20 prosent, mens i distriktene er den under 5 prosent. Derfor må strekkene mellom de store byene bygges ut skikkelig først, sier han.

– Et falskt dilemma

Stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Senterpartiet mener i motsetning til NAF at det ene ikke nødvendigvis går på bekostning av det andre.

– Jeg tenker at vi må få til både og. Her synes jeg NAF setter opp et falskt dilemma. Det er viktig med ladere over hele landet. Hvis vi er kloke her så trenger ikke det ene å utelukke det andre, sier hun til NRK.

Mossleth sier det er viktig at det er mulig å lade elbilen over hele landet.

– Det er viktig for at de som har elbil skal kunne kjøre i hele landet, og det er viktig for at de som bor i kommuner hvor det er et dårlig utbygd ladenett også får tilgang til hurtigladere. Nullutslippsbiler må det være mulig å bruke og ha i hele landet.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.

Den jobben mener NAF de allerede har gjort.

– Og tallene viser at det haster mer langs de mest trafikkerte strekkene enn i distriktene. Og det må selvsagt ikke bygges ut en og en, men store ladehubber med mange ladere som kan lade bilene raskt, sier Tødal i NAF.