Hopp til innhold

Regjeringen vil endre loven

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at regjeringen nå skal sende ut et nytt lovutkast.

Den nye loven skal gjøre slik at flere tusen grunneiere slipper eiendomsskatt for grunnen under Statnetts kraftlinjer.

I Norge er det mange, mange mil med strømlinjer. Disse høyspentledningene går ofte over privat grunn.

Som grunneier i Norge kan du nemlig ikke nekte staten å sette opp mastene. Gjør du det vil Statnett kunne svare med å ekspropriere grunnen.

– De færreste ønsker egentlig å ha store kraftmaster akkurat over sine eiendommer. Det er noe man blir pålagt fordi du og jeg skal ha strøm, sier Vedum.

Bakgrunnen for den betente konflikten som har oppstått er en dom, som slo fast at grunneiere i tre kommuner skulle betale eiendomsskatt for grunnen kraftlinjene står på.

Vedum sier de har håp om å få den nye loven vedtatt i Stortinget i løpet av høsten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram meldingen om Statens pensjonsfond 2022.
Foto: Kenneth Hætta / Finansdepartementet