Regjeringen vil bygge nye tunneler på E10

Regjeringen går inn for utbygging av dagens veier og innkorting av E10 mellom Vesterålen og Lofoten. Blant annet vil de erstatte Tjeldsundbrua med en tunnel.

Tjeldsundbrua

På sikt ønsker Samferdselsdepartementet en ny tunnel som skal erstatte Tjeldsundbrua.

Foto: Wikipedia commons

Samferdselsdepartementet har nå fastsatt hvilke alternativer som skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging av E10 og riksveg 85 på strekningen Evenes – Sortland, i Nordland og Troms.

Planen innebærer ny tunnel på seks kilometer mellom Kanstadbotn og Fiskfjord.

Kostnadene for prosjektet er beregnet til 3,1 milliarder kroner.

På sikt ønsker Samferdselsdepartementet også ny tunnel som skal erstatte Tjeldsundbrua, og da vil kostnadene stige til 3,9 milliarder. Men dette vil først være aktuelt når strekningen Kanstadbotn og Fiskfjord er ferdig bygget.

Forslaget reduserer reisetiden langs E10 med en halv time og fjerner de største flaskehalsene i forhold til stigning, mener Statens vegvesen.

– Stor betydning

Avstanden fra Lofoten og Vesterålen til Evenes flyplass og Narvik reduseres med cirka 19 kilometer.

– Utbygging av E10 mellom Evenes og Sortland fører til tryggere trafikk, økt framkommelighet og kortere reisetid. Vegen er viktig som transportåre fra E6 til Lofoten og Vesterålen. Den har stor betydning for reiseliv og næringsliv i regionen, blant annet transport av fisk, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Totale kostnader og tidsrammer vil bli nærmere presentert i Nasjonal Transportplan som snart skal legges frem.

Strekningen omfatter kommunene Evenes, Skånland, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Sortland.

Vil korte ned Mørsvikbotn – Ballangen

Samferdselsdepartementet har også fastsatt at alternativet «Utbygging i dagens korridor med ferje» skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging av den 125 kilometer lange strekningen Mørsvikbotn – Ballangen på E6 i Nordland.

– E6 mellom Mørsvikbotn og Ballangen får høyere standard, tryggere trafikk og kortere reisetid. Utbyggingen er viktig for å styrke E6 som den eneste sammenhengende transportåren langs land gjennom Nord-Norge, sier Arnstad.

Mulig innkorting av ferjesambandet Bognes - Skarberget og bedre ferjetilbud inngår i alternativet. Utbyggingen vil blant annet fjerne en rekke flaskehaser for tungtrafikken.

Strekningen går gjennom kommunene Sørfold, Hamarøy, Tysfjord og Ballangen.
Valg av alternativ er fastsatt etter behandling i regjeringen.

De samlede kostnadene for alternativet er beregnet til 4,7 milliarder 2011-kroner.