NRK Meny
Normal

Regjeringen skjulte EU-krav

Regjeringen har bevisst lagt lokk på Brussels krav om endringer i petroleumsloven. Regjeringen vil fjerne kravet om at oljevirksomhet på norsk jord skal ledes fra eller ha base i Norge.

Norneskipet

NORNESKIPET: Statoil er operatør på Norne-skipet, som brukes for å ta opp gass- og olje på Norne-feltet på Helgeland.

Foto: NRK

Både Nei til EU og nordnorske politikere støtter KrFs krav om at de omstridte endringene som vil svekke distriktsprofilen i loven, må sendes ut på høring.

Regjeringen vil fjerne kravet om at oljevirksomhet på norsk jord skal ledes fra eller ha base i Norge. Nord-Norge samles nå i protest mot forslaget, som landsdelen frykter kan true oljearbeidsplasser på land, skriver Nationen.

Ber om utsettelse

Både Nei til EU og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark mener endringene må utsettes i påvente av grundige utredninger og til etter at endringene har vært ute til høring. I motsetning til normal praksis ved lovendringer er ikke denne saken sendt på høring. Isteden ble den i det stille oversendt til Stortingets energi- og miljøkomite for behandling.

– Det er beklagelig. Det hadde jeg ikke forventet, ikke minst fordi det er en Senterparti-statsråd. Jeg forstår det ikke, men de prøver å unngå oppmerkomhet i saken, sier fylkesråd Arve Knutsen (KrF) for næring og regional utvikling i Nordland.

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen.

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Forslaget som er til behandling, reiser prinsipielle spørsmål rundt ringvirkningspolitikken for olje- og gassektoren. Saken burde derfor ha vært sendt på høring, heter det i et brev som Arve Knutsen har sendt til energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Et lignende brev ble sendt fra Troms fylkeskommune før helgen, mens Finnmark fylkeskommune jobber med det samme.

Bevisst skjult

Endringsforslagene fra regjeringen kom etter innspill fra Eftas overvåkingsorgan ESA, som har vurdert den gjeldende petroleumsloven opp mot EØS-avtalen. ESA mener loven blir praktisert i tråd med EØS-avtalen, men at lovteksten diskriminerer ut fra nasjonalitet og derfor må endres.

At Brussel i to år har krevd at Norge skal svekke distriktsprofilen i oljeloven, er noe både nåværende olje- og energiminister Ola Borten Moe og forgjengeren Terje Riis-Johansen bevisst har skjult for Stortinget for å unngå en vanskelig politisk debatt, skriver Aftenposten.

I et brev avisen har fått tilgang til, skriver departementet at saken har vært så vanskelig og sensitiv for regjeringen at det for departementet har fremstått som helt overordnet å påse at saken kunne utvikle seg og løses uten noen som helst innspill fra andre.

Brevet ble sendt til Sivilombudsmannen etter at advokat Jon Øyvind Eide Midthjell klaget til ombudsmannen på at han ikke fikk innsyn i det to år gamle varselbrevet fra Brussel om saken.

Frykter for arbeidsplasser

Fylkesråd for Næring i Nordland, Arve Knudsen, frykter at den nye loven vil svekke mulighetene for arbeidsplasser knyttet til olje-og gassutvinning i Norge. Han ønsker, ilag med mange av de andre nordnorske politikerne, at en eventuell utvinning utenfor kysten skal gi ringvirkninger i landsdelen.

– Når aktiviteten går nordover, så forventer vi at vi skal ha en større del av det her. Hvis bedriftene fortsatt skal være i Europa eller andre deler av verden i stedet for å etablere seg i Nord-Norge, så får vi en uheldig utvikling. Denne loven kan bidra til at arbeidsplassene fortsetter å være andre steder, og at arbeiderne blir flydd inn og ut av landsdelen. Det synes jeg er uheldig, sier Knudsen.

Protesterte

Departementet svarte med sterke protester på innsynsbegjæringen fra advokat Eide Midthjell. Et innsyn i nevnte brev fra ESA ville kunne medføre presseomtale av saken eller omtale av den fra andre, og dette var det politisk viktig for regjeringen å forhindre.

Dette var ikke minst viktig av hensyn til partigruppene på Stortinget, som lett ville få forfeilede inntrykk av saken dersom den ble galt eller ukritisk omtalt offentlig før det var oppnådd enighet mellom departementet og ESA om en løsning, heter det i brevet.

Hemmeligholdet sørget for at regjeringen slapp å motta innspill til saken før den ble oversendt til energi- og miljøkomiteen 15. april. Komiteen legger fram sin innstilling tirsdag, og endringsforslagene skal behandles av Stortinget 9. juni.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.