Regjeringen legger omstridte legekrav på is

Nye og strengere krav til legevaktordningen kan bety at Sinne må være legevakt døgnet rundt hele året. Nå setter helseministeren ordningen på vent, men det er hun ikke fornøyd med.

Sinne Simony Marken, overlege Vega kommune

Sinne Simony Marken er bakvakt via telefon, og må rykke ut når det er nødvendig. Hun har ikke plikt til å gjøre det, men gjør det likevel.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

NRK har tidligere omtalt den kraftige motstanden mot en ny forskrift som etter planen skulle innføres 1. mai i år.

Den nye forskriften sier at alle legekontor skal ha en på vakt som kan være tilgjengelig for å assistere legekontoret.

I nordlandskommunen Vega, ville det betydd at overlege Sinne Simony Marken kunne ha blitt tvunget til å være tilgjengelig for utrykning 24 timer i døgnet. Årsaken er at hun er den eneste som har spesialisert seg på allmennmedisin.

Nå setter helseminister Bent Høie ordningen på vent til 1. januar 2020, men overlegen er ikke fornøyd.

Hun er redd for at den nye ordningen vil bli en sovepute for kommunene som allerede har imøtekommet kravet.

– De nye ordningene blir dyrere enn dagens ordning, og utsettelsen kan føre til at kommuner som oppfyller kravet vil forholde seg til den gamle ordningen for å spare penger, sier Marken.

– Legeforeninger reagerer på forskriften

Overlegen på Vega er helt klar på at de nye kravene er riktig vei å gå. På Vega forsøker de nå å få enda en lege til kommunen, slik at ansvaret kan fordeles.

– Jeg synes det er et skritt i riktig retning at det kreves at legene som er på vakt har riktig kompetanse.

Monika Sande

Nestleder i KS Nordland Monika Sande, tror ordningen vil gjøre det vanskeligere å få tak i vikarer.

Foto: Beiarn kommune

Men ikke alle er enig i at dette er en heldig utvikling. Flere legeforeninger har i høringsrunden vært kritisk til forskriften, og nestleder i KS Nordland, Monika Sande, frykter at rekrutteringen vil lide på bakgrunn av dårlige betingelser.

– Dette vil føre til en stor belastning på dem som har nettopp denne utdanningen. Det vil bli vanskeligere å få tak i vikarer, og tiltaket som er satt for å hjelpe legeordningen kan ende opp med å svekke den, forteller Sande.

Også Nordland legeforening har vært tydelig kritisk, og bedt helsedepartementet snu.

Helseministeren setter ordningen på vent

Nå setter altså helseminister Bent Høie (H) den omstridte ordningen på vent, etter at en evaluering fra Helsedirektoratet viste at for mange kommuner ikke er klar for endringen.

Bent Høie headshot

Helseminister Bent Høie utsetter ordningen, etter kraftig motstand.

Foto: CF-Wesenberg

– Evalueringen viser at for mange kommuner har utfordringer enda. derfor velger vi å utsette ordningen. Vi er også i en situasjon hvor mange kommuner har utfordringer med å rekruttere fastleger, og vi var redd for at dette ville forsterke problemet, sier Høie.

Helseministeren forteller innførselen av regelen kommer av at det er behov for å øke kvaliteten på legevakttjenesten.

– Har dere fått mange sterke reaksjoner fra kommunene?

– Det har vært tydelige tilbakemeldinger, og det er en av grunnene til at fristen utsettes til 1. januar 2020.