Hopp til innhold

Er du syk på valgdagen kommer valget hjem til deg

Å gjennomføre et stortingsvalg under en pandemi byr på utfordringer. Nå vil regjeringen tilrettelegge for at folk i karantene og isolasjon kan få stemme hjemmefra.

Nikolai Astrup

– Vi har lagt opp til at man kan få stemt hjemmefra. Det betyr at noen fra valgkontoret vil reise ut å ta imot stemmen til de som sitter i isolasjon, forklarer Nikolai Astrup.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det viktigste for meg er at vi skal gjennomføre et valg, der alle som ønsker å stemme skal få stemt, uavhengig av hvilken smittesituasjon vi står i september, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Til høsten er det stortingsvalg. I den forbindelse har regjeringa sett på hvordan man kan gjennomføre et valg under pandemien.

Nå har de utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføring, som skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

En av bestemmelsene Stortinget har vedtatt skal sikre at velgere som sitter i isolasjon eller karantene på grunn av koronasmitte også skal få stemme.

– Vi har lagt opp til at man kan få stemt hjemmefra. Det betyr at noen fra valgkontoret vil reise ut å ta imot stemmen til de som sitter i isolasjon, forklarer Astrup.

Når det gjelder de som sitter i karantene har kommunene mulighet til å tilby et eget opplegg for dem, slik at de skal kunne ha tilstrekkelig avstand og få stemt trygt.

Og hvis kommunen har kapasitet vil det være mulig å kunne stemme hjemmefra også for den gruppen.

– Kan bli krevende

Det har ved tidligere valg vært gjennomført prøveprosjekt med elektronisk stemmegivning på internett.

Astrup mener det ikke er et brukbart alternativ, og sier blant annet at sikkerheten ikke vurderes som god nok.

– En erfaring fra forsøkene er at det også er vanskelig å avverge sosial kontroll, altså at noen påvirker hva du skal stemme. For eksempel at et familieoverhode bestemmer hva resten av familien skal stemme. Det vil vi unngå.

At alle skal få stemme valgdagen kan bli utfordrende, men Astrup mener de er godt forberedt.

– Det kan bli krevende hvis det er mange velgere i isolasjon den siste helgen før valgdagen. Derfor er det avgjørende at kommunen har gode beredskapsplaner og har laget planer for hvordan de skal håndtere en sånn situasjon. Det er også grunnen til at vi har gitt kommunene mer fleksibilitet.

Hva om man blir syk på selve valgdagen da?

– Alle skal være trygge på at de får stemt, uavhengig av hvilken smittesituasjon vi står i. Uavhengig av hvor de bor så er det gode planer for dette.

Økende trend i forhåndsstemming

Politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland ser ingen problem med den nye veilederen, så lenge det er et vanntett system med like strenge regler som ved vanlig stemming.

Han mener likevel valgdeltakelsen vil avhenge av hvordan smittesituasjonen er.

– Hvis det blir store mengder smitte så vil det nok påvirke valgdeltagelsen. Da vil det nok være mange som ikke velger å delta. Også hvis du ikke er smittet, så må du bevege deg til et valglokale og treffe mennesker og stå i køordninger.

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han håper og tror folk vil benytte seg av forhåndsstemming

– I det amerikanske presidentvalget ble det satt enorme rekorder når det gjaldt forhåndsstemmer, poststemmer og folk som ikke stemte på valgdagen. Jeg tror vi kan oppleve noe lignende i Norge.

– Så jeg vil anbefale politikerne å starte valgkampen tidlig, å prøve å få velgerne til å bestemme seg så tidlig som mulig, avslutter han.

Også Astrup mener forhåndsstemming er en fordel.

– Jeg kommer ikke til å oppfordre noen til å stemme tidlig, men det er helt klart en fordel at vi har et system med forhåndsstemmegivning og at mange benytter seg av den muligheten. Men når folk stemmer må være opp til dem.