Hopp til innhold

Vil overflytte kvoter til 2015 og utsette slakting

Regjeringen gjør det lettere for fiskeeksportører å få garantier for eksport til Ukraina. Det skjer som en følge av Russlands boikott.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

– Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi har god dialog med fiskerinæringa, og jeg har sagt til dem at min dør står åpen. Vi skal fortsette å kommunisere godt framover, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker torsdag.

På møtet mellom departementet og næringa i dag fikk fiskeriministeren spørsmål om norske myndigheter har vært i dialog med russiske myndigheter om importstoppen.

Ingen dialog med russerne

– Nei. Jeg oppfatter ikke at importforbudet er en invitt til dialog. Jeg må bare forholde meg til at forbudet har rammet norsk fiskerinæring hardt. Vi jobber nå med andre strategier for å kunne finne nye markeder som kan erstatte Russland, sier hun til NRK.no.

– Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, legger fiskeriministeren.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har åpnet for å refinansiere garantier til fiskeeksport til Ukraina gjennom sin u-landsordning.

Dette gjør at GIEK Kredittforsikring kan ta større risiko i Ukraina, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– En krevende situasjon

Russland innførte i forrige uke umiddelbar stans i importen av en rekke vareslag fra USA, EU, Canada, Australia og Norge. For Norges del er det i all hovedsak sjømatnæringen som rammes.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FLH) tok tidligere denne uka i et brev til norske myndigheter for seg en rekke områder der tiltak på kort og lang sikt vil kunne dempe de skadevirkningene næringen står overfor.

– Det er ingen tvil om at sjømatnæringen i hvert fall på kort sikt står overfor en krevende situasjon. Særlig ser vi utfordringer innen sild og ørret. De første tiltakene er allerede igangsatt, og flere er på trappene, sier Aspaker.

Vil styrke samarbeidet med Ukraina

I tillegg kommer økte midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet. Det er også tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.

Samtidig er forhandlingene ferdige om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina, og intensjonen er å signere avtalen i høst.

Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina, understreker departementet.

Vil ha bedre markedstilgang i EU

– Bedre markedstilgang i EUer et viktig norsk krav i de pågående forhandlignene om det framtidige norske EØS-bidraget, sier Aspaker.

Dessuten kontakter Norge Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle eksportavgiften på 2 danske kroner per kilo sild og makrell som tas til land i Norge.

Vil flytte kvoter og utsette slakting

– Næringa har selv bedt departementet om å vurdere flere tiltak, som midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringen på konsesjonsnivå på laks og ørret. De ber oss også vurdere å overføre sildekvoter fra i år til til 2015, for dermed å unngå å bygge opp lager. Det vil også gi oss tid til å skaffe oss nye markeder.

Disse tiltakene vil selvsagt bli vurdert, ifølge fiskeriministeren.

– Det er også et ønske fra havbruksnæringa å utsette slakting av laks og ørret i høst. Dette er tiltak som vi trenger litt mer tid på å vurdere. Vi må se på konsekvensene både for miljøet. Vi må også være sikre på at det er forsvarlig å gjøre det på en slik måte, sier hun.

Aspaker sier at næringa kan vente svar på om tiltakene blir iverksatt i løpet av to uker.

Næringa fornøyd

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er fornøyd etter dagens møte med fiskeriminsiteren.

– På lang sikt må vi få enda bere markedsadgang fra EU-markedet. Vi må gjøre oss mer uavhengig av russerne. På kort sikt er vi enig med statsråden i at vi må må fokus på fleksibilitet i produksjonen og fisket er en fornuftig innfallsvinkel, sier han til NRK.no.