Regjeringen bryter løfter

Opposisjonen beskylder regjeringen for løftebrudd når de kun bevilger en tidel av pengene som trengs for å kartlegge havbunnen i nord-områdene.

Oljeboring på norsk sokkel
Foto: TOR RICHARDSEN / AFP

Opposisjonspartiene på Stortinget beskylder regjeringen for løftebrudd fordi de ikke bevilger nok penger til kartlegging av havbunnen i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Regjeringen har nemlig bare bevilget en tidel av pengene som trenges til dette arbeidet som var en vesentlig del av forvaltningsplanen for Nord-Norge.

Fagsjef i Oljeindustriens landsforening, Odd Raustein, frykter dette kan bety slutten for videre oljevirksomhet i nord.

- Alle involverte næringer er interessert i å ha best mulg kunnskapsgrunnlag i forbindelse med vurderingene, og da sier det seg selv at når bevilgningene er så mye mindre enn behovet så gir det grunn til bekymring, sier Raustein.

Kostbart

Kartleggingen av havbunnen, gjennom det såkalte Mareano-programmet, er beregnet til å koste 250 millioner kroner. I årets statsbudsjett er det berre bevilget 26 millioner kroner til programmet.

Leder for Mareano-programmet, Lene Bull Mortensen, sier de trenger 57 millioner kroner, hvis ikke må de utsette arbeidet.

- Foreløpig har vi ikke muligheter til å få satt igang de tokt vi ønsker og  involvere de spesialistene vi trenger.

De manglende pengene til kartleggingen av Barentshavet og områdene utenfor Lofoten blir regnet som løftebrudd av opposisjonen på Stortinget.

Må skaffe penger

Stortingsrepresentant, Ivar Kristiansen, fra Høyre frykter på lik linje med Oljeindustriens landsforening at oljevirksomheten i nord kan bli lidende og sier regjeringen må skaffe ekstra penger.

- Det går enda lenger tid hvor den nordlige landsdel, og i særlig grad Nordland, nå blir holdt utenfor oljekartet. Det betyr at med de store forventningene og de behov vi har for å få analysert hva som ligger på havbunnen utenfor midtre del av Nordland, så skyves dette ut i tid, og det er brudd på alt som Stortinget har vedtatt omkring denne saken.

- Myndighetene, i dette tilfellet regjeringen må skaffe de pengene som skal til for å holde tempoet i miljøanalysearbeidet oppe, sier Kristiansen.