Hopp til innhold

Regjeringen åpner for oppdrett til havs: – Kan bli en stor fremtidsnæring for Norge

Trænabanken utenfor Helgeland, Frøyabanken nord utenfor Trondheim og Norskerenna sør utenfor Stavanger skal vurderes for offshore havbruk.

Træna sett fra Lovund

Havet utenfor Træna i Nordland kan bli et av flere områder for havbasert oppdrett.

Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK

Nå skal flere havområder konsekvensvurderes for oppdrettsaktivitet.

– Dette markerer starten på det som kan bli en stor fremtidsnæring for Norge, og særlig i nord, sier fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK.

I 2019 anbefalte Fiskeridirektoratet 11 områder som kunne vurderes for havbruk til havs.

Regjeringen starter i første omgang prosessen med å vurdere Trænabanken i Nordland, Frøyabanken nord utenfor Trondheim og Norskerenna sør utenfor Stavanger.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) under Husøydagan på Husøya i Troms.

Tirsdag besøker fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran Lovund på Helgeland. Her har flere aktører ønsket å få åpnet havområdene utenfor øya for offshore havbruk.

Foto: INGEBORG GRINDHEIM SLINDE / NRK

Ifølge Skjæran skal det vurderes konsekvenser både med tanke på miljø og andre interesser i området.

I etterkant av en slik vurdering skal det besluttes om deler av området skal lyses ut for havbruk til havs.

Håpet er at utredningen skal være ferdig i løpet av 2023, opplyser regjeringen.

Trænabanken

Trænabanken er et større platå utenfor Træna ytterst på Helgelandskysten, mellom Røstbanken i nord og Sklinnabanken i sør. Trænabanken er 200–300 meter dypt.

Foto: Fiskeridirektoratet

Vil gjøre som oljenæringen

Fram til nå har Norge bare hatt havbruk innaskjærs.

Det har medført diskusjoner om lakselus, lakserømming og forringing av fjorder.

Arealkonflikter og problemer med lakselus, har derfor gjort at deler av næringen nå ønsker å plassere merdene lenger ut til havs.

En av dem som vil satse på havbruk til havs, er selskapet Utror, hvor hovedeier er Lovundlaks i Nordland.

Vi er tilfredse med at myndighetene nå tar neste skritt for utvikling av en ny havbruksnæring i åpent hav, sier daglig leder Olav-Andreas Ervik til NRK.

Tidligere konsernsjef i Salmar, Olav-Andreas Ervik, er daglig leder i UTROR som har base på Lovund. Utror ble etablert for å utrede mulighetene for havbruk til havs i identifiserte områder utenfor Helgelandskysten.

Tidligere konsernsjef i Salmar, Olav-Andreas Ervik, er daglig leder i UTROR som har base på Lovund. Utror ble etablert for å utrede mulighetene for havbruk til havs i identifiserte områder utenfor Helgelandskysten.

Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK

Mot 2050 kan oppdrett til havs gi en årlig verdiskapning på om lag 100 milliarder kroner, ifølge en fersk SINTEF-rapport.

Det vil også bety flere tusen ansatte inkludert ringvirkninger, ifølge rapporten.

Men det mangler fortsatt teknologi for å effektivt kunne drive oppdrett til havs. Ervik mener dagens beslutning likevel er starten på en ny epoke for havbruksnæringen.

Vi er per i dag i en tidlig fase, men et godt regelverk, forutsigbare rammebetingelser og teknologiutvikling vil være avgjørende for at oppdrett til havs over de neste tiårene kan utvikle seg til å bli en stor og viktig næring for Norge.

Fiskerne er skeptiske

Oppdrett langt til havs er ikke ukontroversielt. Norges Fiskarlag har i et tidligere høringssvar uttrykt skepsis til oppdrettsmærer i særlig deler av Trænabanken.

«Det foregår også fiske etter sei, torsk, lange og brosme, særlig i østre del av området. I de dypeste delene av området fangstes en betydelig del av den norske vassild/stavsildkvoten»

Fiskeridepartementet håper vurderingene vil være gjennomført i løpet av 2023.

Det er viktig at alle relevante interessenter får mulighet til å komme med innspill i vurderingen, og at vi sammen arbeider for å finne gode løsninger for arealdeling og sameksistens i åpent hav, legger Ervik i Utror til.

Helene møter Aino Olaisen, lakseoppdretteren som har fått laks og folk til å yngle på øya Lovund på Helgelandskysten. Dyrevelferd og skatt diskuteres.

Helene møter Aino Olaisen, lakseoppdretteren som har fått laks og folk til å yngle på øya Lovund på Helgelandskysten. Dyrevelferd og skatt diskuteres.