Hopp til innhold

Reagerer på at regjeringen ikke vil hjelpe truet godsrute

Regjeringa vil likevel ikke bidra for å berge Tollpost Globes godsrute mellom Bodø og Alta. – Passivt og defensivt, sier stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H).

Lasteskipet Tege

BLIR IKKE ERSTATTET: Lasteskipet «Tege» er livsnerven for godstransporten fra Nordlandsbanen og videre til Nord-Norge. Men snart går skipet av med pensjon.

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, (H), Nordland.

Høyres stortingsrepresentant Ivar Kristiansen.

Foto: Knut Falch / Scanpix

Lasteskipet «Tege» spiller en nøkkelrolle i godstrafikken inn og ut av Nord-Norge. Tre ganger i uka tar den turen langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark med varer sørfra. Men til høsten kan Tollpost Globes containerrute fra Bodø til Alta legges ned, og alt godset overføres til vei.

Høyres stortingsrepresentant Ivar Kristiansen har tatt opp saken med samferdselsminister Marit Arnstad under Stortingets spørretime, men er ikke fornøyd med svaret han fikk.

Arnstad mener at godstransporten i Norge bygger på markedsbaserte løsninger.

– Innenfor rammevilkårene er det aktørene som selv velger transportmiddel. Samarbeid mellom flere speditører om bruk av skip er også noe som aktørene i utgangspunktet selv bestemmer. På denne bakgrunn er det ikke aktuelt å gripe direkte inn i denne saken, skriver Arnstad i sitt svar til Høyres Ivar Kristiansen.

For passivt

– Et passivt og defensivt svar. Dette henger overhodet ikke sammen med det fiskeri- og kystministeren tidligere har sagt om at regjeringen vil flytte god fra vei til sjø, sier Ivar Kristiansen.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 har regjeringen satt av om lag 8,3 milliarder kroner til godstransport på jernbanen. Kristiansen mener regjeringa bør hjelpe kommersielle aktører når det ikke finnes statlige alternativer.

– Nord-Norge blir dobbelt rammet ved at vi ikke har jernbane lenger nord enn Fauske/Bodø. Her kan subsidier brukes, sier han.

– Bør subsidiere

Regjeringen lover penger til å utrede hvordan forlengelsen av Nordlandsbanen til sjøs skal bestå. Hvert år fraktes og losses 20.000 containere på jernbanestasjonen i Bodø over på skip til Troms og Finnmark.

Fra 1. oktober kan frakteruten bli nedlagt, men regjeringen oppfordrer nå til at fylkene går sammen om å utrede en løsning.

– Blir satt tilbake

Tollpost Globe driver Nord-Norge Linjen som overfører gods fra vei til bane og sjø ved å kombinere bruk av Nordlandsbanen til Bodø med båtrute videre nordover. Fartøyet som benyttes er nå utdatert, og selskapet som drifter det signaliserer at de ikke vil være i stand til å drifte ruten alene da det må investeres i nytt skip.

Kristiansen frykter hele landsdelen blir satt tilbake av den manglende interessen.

– Jernbanen er gjennomsubsidiert. Halve Nordland og resten av Nord-Norge er uten jernbane og har et veinett som ikke tåler belastningen av 6000 flere vogntog. Konkurransemessig blir landsdelen dobbelt straffet av de ikke har en politikk som gjør at at vi kan ha samme konkurranseforhold nordpå som sørpå.