Rekordfå båter under årets kvalfangst – nå endres reglene

Bare 11 båter er ute på kvalfangst i år, det er et rekordlavt antall. Nå lemper regjeringa på regelverket i håp om å redde næringa.

Vågehval om bord i Brandsholmbøen

I 1950 deltok 350 fartøy på kvalfangst, mens det på starten av 2000-tallet var kun 34. Nå håper fiskeriministeren at mindre rigide regler skal gjøre det mulig for flere fiskere å delta i kvalfangst.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Norske kvalfangstskuter er blitt et stadig sjeldnere syn på havet. De som er om bord blir også eldre og eldre. De siste årene har rekrutteringen vært nærmest ikke-eksisterende.

Nå endrer regjeringa reglene slik at det skal bli lettere å starte med kvalfangst.

– Vi ønsker å senke terskelen for å delta. Reglene blir litt mindre rigide, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NRK.

Håpet er å redde den tradisjonsrike næringa før det er for seint. Ingebrigtsen mener det også er viktig å fortsette å skyte vågekval for å sikre at Norge har en god forvaltning.

– Vi vil ha flere båter med på fangsten. Dette er også en del av ei bærekraftig fiskeriforvaltning. Det må være en balanse mellom antallet sjøpattedyr og fiskebestandene.

Får støtte fra kvalfangerne

Om bord på kvalbåten «Nystrand» fra Røst tas endringene imot med åpne armer. Båten fangster nå utenfor Finnmarkskysten og én av 11 som så langt deltar i årets vågekvalfangst. Det er det samme antallet som i fjor, og det laveste tallet noensinne. Totalt 14 fartøy er påmeldt til årets fangst.

– Vi håper at dette kan få flere inn i næringa, men det må være ordentlig kontroll sånn at det ikke blir helt fritt fram for å være med, sier kvalfanger Truls Soløy. Han er også styremedlem i Norsk Småkvalfangerlag.

Kvalfanger Truls Soløy ombord i "Nystrand"

Kvalfanger Truls Soløy er godt i gang med årets sesong. Han mener de nye reglene er nødvendig for å sikre at Norge har kvalfangere også i framtida.

Foto: Privat foto

Med de nye reglene trenger ikke eieren av båten nødvendigvis å ha erfaring med kvalfangst. Det er nok at en av mannskapet har jakta vågekval i minst ett av de seks siste åra.

Denne justeringen åpner for at nye potensielle fiskebåteiere som ikke har erfaring fra hvalfangst, kan komme i gang.

Dramatisk nedgang

Ifølge Fiskeridepartementet er kvalfangstnæringa i en krevende situasjon. Det er ikke bare færre fartøy. Også færre dyr fangstes.

I fjor ble det skutt 429 dyr av en totalkvote på 1278 vågehval. Kvoten har vært stabil over mange år, men bare rundt halvparten av kvoten eller mindre, er blitt tatt.

Det er også vanskelig å tjene penger.

– Vi ønsker å støtte opp om kvalfangsten. Heldigvis meldes det om økende omsetning så langt i år. Kvalkjøtt er også fantastisk god mat, så dette lover godt, sier Ingebrigtsen.

– Vi får håpe denne endringa hjelper på rekrutteringa. Nå får vi se hvordan det blir. Så får heller næringa i samarbeid med myndighetene tilpasse reglene sånn at det kan bli enda lettere for ungdommen å bli med.

Har tro på framtida

Kvalfanger Soløy har tro på ei framtid for norsk vågekvalfangst.

Årets sesong starta 1.april. Så langt har de skutt 15 dyr.

Nils Jørgen Nilsen og August Karlsen ombord i kvalbåten Nystrand

Skipper Nils Jørgen Nilsen og 21 år gamle August Karlsen om bord i «Nystrand» fra Røst. Nå håper mannskapet på at nye regler gjør det lettere for flere å starte med kvalfangst.

Foto: Privat foto

– Vi har god etterspørsel etter kvalkjøtt i år. Jeg er optimist og tror at næringa vil overleve.

Om bord i «Nystrand», der Truls Soløy fangster i år, er det ikke bare godt voksne karer. Yngstemann er 21 år og godt i gang med sin tredje sesong på kvalfangst, sier Soløy.

– Han er allerede en ihuga kvalfanger, han er så ivrig. Det er nettopp sånne karer vi må prøve å holde i næringa.

Se hvordan en vågehval flenses av mannskapet på «Brandsholmbøen».

Se hvordan en vågehval flenses av mannskapet på «Brandsholmbøen».