NRK Meny
Normal

Regjeringa er skuffet over ungdommene

Flere tusen 16- og 17-åringer fikk muligheten til å påvirke valgresultatet i sin kommune i år, men regjeringa mener altfor få benyttet seg av sjansen.

Skoledebatt bodø

Engasjerte ungdomspolitikere under en skoledebatt i Bodø like før valget. Nå viser tall fra regjeringa at 57 prosent av 16- og 17-åringene som fikk stemme ved årets valg benyttet seg av muligheten.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Valglogo

Dermed er det ikke bare de vokse som får «kjeft» for lav valgdeltakelse i forbindelse med årets kommune- og fylkestingsvalg.

Tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at 57 prosent av 16- og 17-åringene som deltok i prøveprosjektet stemte ved årets valg.

Jardar Jensen

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er skuffet over tallene.

Foto: Stein Aase / NRK

– Helt ærlig er jeg litt skuffet over det tallet. Det viser at fire av ti ungdommer ikke benyttet seg av muligheten de har fått, kommenterer statssekretær Jardar Jensen fra Høyre.

Tallene viser også en liten nedgang fra 2011, da prøveprosjektet med stemmerett for denne aldersgruppa ble prøvd ut for første gang. Den gang benyttet drøyt 58 prosent seg av muligheten.

– Overraskende forskjell

Drøyt 9300 ungdommer fordelt på 20 kommuner deltok i prøveprosjektet i år. Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder valgdeltakelsen.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, mener ordningen bør fortsette.

Foto: Sander Andersen / NRK

Mens 37 prosent av de yngste velgerne i Kristiansund gikk til urnene, deltok hele 77 prosent i Austevoll kommune.

  • Se hele oversikten i faktaboksen til høyre!

– Jeg er overrasket over forskjellen, og spesielt at deltakelsen var såpass lav i enkelte kommuner. Vi må prøve å finne ut hvorfor det spriker sånn, og hva vi kan lære av for eksempel Austevoll, påpeker statssekretæren.

Blant de som deltok på prøveordningen var nordlandskommunen Tysfjord. Drøyt 65 prosent leverte sin stemme.

– Det er et betydelig antall, og de påvirker i høyeste grad hvordan utfallet av valget blir. Noen få stemmer kan snu opp ned på alt, understreker ordfører Tor Asgeir Johansen fra Arbeiderpartiet.

– Trenger oppfriskning

Johansen, som også leder valgstyret i kommunen, er klar på at ordningen bør bli permanent.

Stemmerett 16-åringer

16 år gamle Oda Elen Sjo Nilsen fra Drag var ikke i tvil om at hun skulle benytte seg av stemmeretten.

Foto: Privat

– Ungdommene vet selv best hva de er opptatt av. Dermed blir vi nødt til å lytte, og det kan godt hende vi politikere trenger en oppfriskning. Jeg synes det er utrolig bra at de får lov til å bidra.

16 år gamle Oda Elen Sjo Nilsen fra Drag var aldri i tvil om hvorvidt hun skulle benytte seg av stemmeretten i år.

– Det er fint at vi kan være med og forandre på noe. Jeg tror det er lettere å bry seg om politikken når vi selv får være med å bestemme, forklarer førstegangsvelgeren.

– Ordningen burde helt klart fortsette, legger Nilsen til.

Spent på evaluering

Det er det altså opp til politikerne å avgjøre. Nå avventer departementet en rapport der ordningen skal evalueres.

Spesielt er Jardar Jensen spent på om ungdommene som deltok i 2011 også har stemt ved årets valg.

– Vi trenger alle grupper av velgere i Norge, også de unge. Derfor er det interessant å se om vi greide å beholde disse ungdommene.

Skoledebatt Bodø

Det var stor interesse for å få med seg skoledebatten på Bodø videregående skole før valget.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK