Regelendringer kan gi økt vekst og penger i kassa til bedrifter i distriktene

EU-kommisjonen har åpnet for å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i energi- og transportsektoren. Det er godt nytt for mange norske bedrifter – men ikke alle.

Tomas Norvoll og Ida Pinnerød

Nordnorske politikere har grunn til å smile. Tomas Norvoll er fornøyd, her sammen med partikollega Ida Pinnerød (Ap).

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

17. mai godkjente EU-kommisjonen prinsippene til nye unntaksbestemmelser.

Bakgrunnen er et ønske om å gjøre det lettere for offentlige myndigheter å gi kompensasjon til selskaper for ekstrakostnadene de får på grunn av avstander og andre forhold i EUs ytre regioner. Sånn som i Nord-Norge.

Én som synes dette er gledelige nyheter, er derfor fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland (Ap). Endringene innebærer at det på ny kan åpnes for regional investerings- og driftsstøtte for transport- og energisektoren i fylket.

– At EU endrer unntaksbestemmelsene viser at arbeidet vi gjør sammen med Troms og Finnmark og venner i andre EU-land hjelper, sier Norvoll i en pressemelding.

Må tas inn i EØS-avtalen

Norvoll

– U-kommisjonen har innsett at både folk og næringsliv må ha vilkår som gjør at de kan vokse i regionene som ligger lengst unna de store europeiske markedene, sier Norvoll.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Innstrammingene i arbeidsgiveravgiften og andre regler kom i 2014. Da ble forbudet med støtte til investeringer og drift til bedrifter utvidet.

Det er denne innstrammingen som nå blir myket opp, og det betyr at virksomheter i distriktene kan motta støtte samtidig som det er et krav om at de som får støtte har sin økonomiske aktivitet der.

Endringene betyr at en kan gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift innenfor energi og transportsektoren, som i dag har 14,1 % i arbeidsgiveravgift. Nå kan disse bedriftene igjen få mellom 5,1 % og 7,1 % i arbeidsgiveravgift.

For at endringen skal tre i kraft i Norge må de tas inn EØS-avtalen, og Norvoll sier det er avgjørende at regjeringen arbeider for å løfte inn i endringene i EØS-avtalen.

Ikke helt i mål med ordning for skipsverftene

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier at det jobbes med saken, og at norske myndigheter har brukt mye tid og krefter på å få dette i stand.

Siv Jensen

– Grunnen til at vi har forhandlet om dette er at vi mener det vil være en styrke særlig for Nord-Norge hvis vi får på plass en redusert arbeidsgiveravgift, sier Siv Jensen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi ønsker denne løsningen, derfor jobber vi for å få den på plass. Det betyr selvfølgelig også at vi vil sørge for at den blir finansiert, sier Jensen.

For Jensen er imidlertid ikke gleden udelt positiv, for dersom Norge benytter seg av unntaksbestemmelsene vil man ikke lenger kunne gi differensiert arbeidsgiveravgift til skipsverftene.

– Det er ikke gledelig. Derfor har jeg besluttet å forhandle videre med EU-kommisjonen om dette for å forsøke å få på plass en løsning som ikke bare ivaretar hensynet til transport og energi, men også verftene, sier Jensen til NRK.

– Hvorfor vil det slå negativt ut for verftene?

– Det er noen tekniske forordninger i reglene som er kompliserte. Jeg mener det er uaktuelt å ofre verftene, ikke minst fordi det er en næring som nå har betydelige utfordringer på grunn av oljeprisfallet, sier finansministeren.

Vi jobber hardt for å få det til og vi begynner å nærme oss en mulig god løsning.